INGEO Sp. z o.o .- usługi z zakresu geotechniki i hydrotechniki.

80-299 Gdańsk, Galaktyczna 15 Mapka
 
na terenie Gdańska, Gdyni
58 622-11-00, 601-814-142  fax:  58 622-11-07
b...@ingeo.com.pl pokaż
www.ingeo.com.pl
Zamknięte - otwarte od 7:00

Ingeo Sp. z o. o. oferuje kompleksowe usługi z zakresu geotechniki i hydrotechniki.
- badania podłoża gruntowego do celów projeketowych
- odbiory geotechniczne na placach budowy
- projektowanie z zakresu geotechniki i hydrotechniki

więcej informacji

Geoprofil - biuro usług geologicznych

80-809 Gdańsk, Władysława Cieszyńskiego 38/34B Mapka

znajduje się w Pasaż Chełmski

 
na terenie Gdańska, Sopotu, Gdyni
601-680-726
g...@interia.pl pokaż
www.geoprofilgdansk.pl
więcej informacji

Pracownia GEOKARTA - usługi geologiczne i geotechniczne

80-271 Gdańsk, Michała Glinki 9/9
(Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Elbląg, Olsztyn) Mapka
609-086-118
k...@geokarta.pl pokaż
www.geokarta.pl
Zamknięte - otwarte od 8:00

- badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne
- oceny przydatności działek pod budowę
- stateczności skarp i zboczy
- nadzór geotechniczny
- projektowani studni, piezometrów, odwodnień, - dokumentacje hydrogeologiczne - operaty wodno-prawne

więcej informacji

Geoset - badania geotechniczne, projekty

80-282 Gdańsk, Dolne Migowo 16E Mapka
501-892-133, 501-892-144, 501-090-181
g...@geoset.biz pokaż
www.geoset.biz

Realizujemy terenowe i laboratoryjne badania podłoża gruntowego do celów projektowych, kontrolnych i odbiorczych.
Wykonujemy projekty i analizy geotechniczne w zakresie:
- wzmocnienia podłoża
- zabezpieczenia wykopów, skarp i zboczy
- odwodnienia

Geo-Monitoring - Usługi Geotechniczne

84-230 Rumia, Marii Curie-Skłodowskiej 2
795-591-751  fax:  58 710-14-61
b...@geo-monitoring.pl pokaż
www.geo-monitoring.pl
Zamknięte - otwarte od 7:00

Wykonujemy usługi w zakresie: geotechnicznych i geologicznych badań gruntu, opinii, dokumentacji i projektów geotechnicznych, projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, obliczeń stateczności skarp i nasypów, kontroli osiadań i przemieszczeń

Przedsiębiorstwo Geologiczne Aqua Jacek Kuciaba

83-010 Jagatowo, Południowa 28
609-141-447
j...@tlen.pl pokaż
www.pgaqua.pl

GEOCENTRUM - Przedsiębiorstwo Geologiczne

80-298 Gdańsk, Czaplewska 32 Mapka
504-236-328, 506-821-982
g...@geocentrum.co pokaż
geocentrum.co

Wykonujemy prace w zakresie geotechniki, geologii i hydrogeologii. Oferujemy kompleksowe badania gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji m.in: domy jednorodzinne, osiedla, hale, mosty, drogi, przydomowe oczyszczalnie ścieków,.. itp. Zapraszamy!

BAUGEO mgr inż. Dariusz Mazur

80-298 Gdańsk, św. Brata Alberta 6 Mapka
58 380-38-33, 506-672-231
b...@baugeo.gda.pl pokaż
baugeo.gda.pl
/baugeo.gda.pl
Zamknięte - otwarte od 8:00

Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie geologii, hydrogeologii, geotechniki. Projekty na potrzeby gruntowych pomp ciepła, studnie, odwodnienia budowlane, pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

więcej informacji

GEONURT - Przedsiębiorstwo Wiertnicze

80-462 Gdańsk, Janusza Meissnera 16A/15 Mapka
58 346-72-22, 504-173-257  fax:  58 346-72-22
g...@geonurt.pl pokaż
www.geonurt.pl

Usługi w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki, piezometrów, wierceń złożowych i rozpoznawczych, studni, sond, badań dana morza, rzek i jezior.

IZOWIERT - badania geotechniczne

81-780 Sopot, Kazimierza Wielkiego 1/2 Mapka
608-471-340  fax:  58 556-99-59
b...@izowiert.pl pokaż
www.izowiert.pl

Firma IZOWIERT wykonuje: Terenowe badania geologiczno - inżynierskie mające na celu rozpoznanie podłoża budowlanego, dokumentację geologiczno-inżynierską, badanie wód gruntowych i powierzchniowych.

Najnowsze promocje

Usługi geologiczne

Badania ośrodka gruntowego dla celów projektowych i wykonawstwa fundamentów budynków, konstrukcji ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych.
Usługi projektowe z zakresu geotechniki,hydrotechniki.