Stowarzyszenie Dlaczego Nie

81-173 Gdynia, Benisławskiego 16B/5 Mapka
 
Inne oddziały:
605-209-825, 501-202-282
i...@stowarzyszenie-dlaczego-nie.org pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Stowarzyszenie Dom na Skraju - Duży Dom na Skraju

80-544 Gdańsk, Strajku Dokerów 31 Mapka
 
Inne oddziały:
663-166-722
d...@domnaskraju.pl pokaż
domnaskraju.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Stowarzyszenie prowadzi dom dziennego pobytu dla dzieci z możliwością noclegu pod nazwą "Dom na Skraju".

więcej informacji

Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic im. Wiceadmirała Józefa Unruga

80-508 Gdańsk, Konrada Korzeniowskiego 1 Mapka
58 340-38-29  fax:  58 340-38-29
p...@o2.pl pokaż
id3855.abaks.pl/sebg
 
zgłoś do aktualizacji

Założenie Stowarzyszenia jest kontynuacją działalności LO Programów Indywidualnych im. wiceadmirała J. Unruga w Gdańsku nie tylko w zakresie oświaty i edukacji. Celem nowej organizacji jest wspieranie wychowania obywatelskiego i aktywności młodzieży.

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Siostry Faustyny w Sopocie

81-785 Sopot, Mieszka I 1/1 Mapka
58 555-11-86  fax:  58 555-11-86
hospicjum-domowe-sopot.vti.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Celem hospicyjnej opieki domowej jest umożliwienie każdemu pacjentowi najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby nowotworowej.

Stowarzyszenie In Gremio

81-616 Gdynia, Strażacka 15 Mapka
58 624-05-09, 607-844-622  fax:  58 624-05-09
r...@gla.edu.pl pokaż
ingremio.razem.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Stowarzyszenie In gremio jest organizacją pożytku publicznego, która realizuje swoją misję na wielu polach, w różnych formach i dla wielu grup odbiorców.

Stowarzyszenie Kiwanis International Club Centrum Gdańsk

80-237 Gdańsk, Jana Uphagena 28 Mapka
58 556-04-84, 503-096-984
 
zgłoś do aktualizacji

Służąc dzieciom na świecie-motto Kiwanis International, organizacji wolontariuszy oddanych poprawie świata, życia jednego dziecka i jednej społeczności w tym samym czasie.

więcej informacji

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

81-472 Gdynia, Legionów 126 Mapka
58 624-98-72  fax:  58 624-98-75
s...@skef.pl pokaż
www.skef.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Jako Organizacja Pożytku Publicznego przyjmujemy wpłaty 1% na Fundusz Stypendialny. W 9 miastach prowadzimy Ośrodki, w których doradzamy osobom zadłużonym. Realizujemy również edukacyjne projekty unijne.

Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A'Paulo

81-862 Sopot, Kujawska 50-52 Mapka
58 551-74-44 w. 25, 505-277-131
s...@wp.pl pokaż
misjonarze.sopot.pl/stowarzyszenie-milosierdzia-sw-wincemtego-a-paulo-aic
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Krok Po Kroku

80-389 Gdańsk, Śląska 66C Mapka
58 558-55-01  fax:  58 558-55-01
k...@krok-po-kroku.pl pokaż
www.krok-po-kroku.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom i młodzieży, ich rodzicom. Integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, przeciwdziałanie patologiom społecznym. Stworzenie placówki dla niepełnosprawnych dzieci

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową "Pomóż Dziecku Wyzdrowieć"

80-952 Gdańsk, Dębinki 7 Mapka
58 349-28-92, 349-28-80
p...@wp.pl pokaż
pomozdzieckuwyzdrowiec.org
 
zgłoś do aktualizacji

Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny

80-680 Gdańsk, Kolonijna 2 Mapka
58 550-06-68
b...@nadziejadlarodziny.pl pokaż
nadziejadlarodziny.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz

80-601 Gdańsk, mjr. Henryka Sucharskiego 1 Mapka
58 301-88-32, 731-345-490, 500-063-122
s...@wp.pl pokaż
prometeusz-gdansk.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Udzielamy pomocy około 90 bezdomnym kobietom i ich dzieciom, zapewniając im podstawowe świadczenia bytowe, gwarantując kompleksową pomoc w kierunku wychodzenia z bezdomności, poprzez szereg oddziaływań.

Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu Cisza

81-222 Gdynia, Morska 89 Mapka

Stowarzyszenie Cisza obiekty w tej lokalizacji (1) »

58 625-33-23, 600-291-716
c...@wp.pl pokaż
www.cisza.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Zrzeszanie osób niesłyszących i in. z wadą słuchu oraz z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu, osób niepełnosprawnych, osób z rodzin dotkniętych patologią społeczną oraz osób słyszących, zapewnienie im pomocy we wszystkich sprawach.

Stowarzyszenie Pokolenia Wybrzeża Gdańskiego

80-866 Gdańsk, Gdyńskich Kosynierów 11 Mapka
601-650-351, 501-571-448
p...@gmail.com pokaż
www.pokoleniapomorskie.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym

80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 1-6 Mapka
58 764-03-6, 58 764-01-90  fax:  58 764-03-61
p...@gumed.edu.pl pokaż
www.pedsurg.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Działanie na rzecz poprawy bazy medycznej i warunków bytowych pacjentów w Klinice Chirurgii Dziecięcej. Zbieranie funduszy na nowy sprzęt medyczny. Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Promyk przy Poradni Leczenia Zeza Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha

80-346 Gdańsk, Jakuba Wejhera 12A Mapka
58 556-28-57
m...@o2.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Stowarzyszenie Pomocy Felix

80-282 Gdańsk, Srebrniki 1/XXI
(parter) Mapka
58 345-22-56  fax:  58 345-22-56
f...@wp.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

80-365 Gdańsk, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 28 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 557-53-41  fax:  58 557-53-41
a...@spoa.org.pl pokaż
spoa.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Celem działań Stowarzyszenia jest zorganizowanie systemu pomocy dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały. Ich efektem jest powstanie w Trójmieście placówek terapeutyczno - edukacyjnych i leczniczych.

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża Era - Art

81-437 Gdynia, Wojewódzka 7
(Wzgórze Św. Maksymiliana) Mapka
58 622-33-11, 696-023-935  fax:  58 622-33-11
g...@wp.pl pokaż
eraartprofile.pl
 
zgłoś do aktualizacji

ERA ART jako animator klutury i stowarzyszenie pożytku publlicznego działa od 1997r. Organizuje wystawy krajowe i międzynarodowe, koncerty, wieczory literackie i happeningi. Bierze również udział w wystawach za granicą promując polską sztukę.

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

80-251 Gdańsk, Stefana Batorego 12 Mapka
58 344-09-53
b...@spir.org.pl pokaż
spir.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Organizacja Pożytku Publicznego działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych.

Najnowsze promocje

Organizacje pożytku publicznego

Baza danych trójmiejskich organizacji pożytku publicznego. Różne cele i metody działania.