Miejski Klub Żeglarski Arka

81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 13D Mapka
602-340-654
p...@mkzarka.pl pokaż
mkzarka.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 9:00

Obywatelskie Biuro Interwencji - Ogólnopolska Organizacja Obywatelska

81-809 Sopot, Artura Grottgera 4 Mapka
58 555-11-42, 501-266-900  fax:  58 555-11-42
o...@obi.org.pl pokaż
obi.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 14:00

Celami Stowarzyszenia m.in. są:
Budowa społeczeństwa obywatelskiego;
Przeciwdziałanie zjawiskom korupcji i naruszaniu prawa;
Szerzenie kultury prawnej, udzielanie porad i pomocy w tym zakresie
Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publ

Polska Fundacja Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Plastycznej, Badania i Leczenia Oparzeń - Ars-Med

81-877 Sopot, Smolna 1D Mapka
501-237-496  fax:  58 741-89-50
b...@fundacjaarsmed.org pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Siedziba Koła Powiatowego w Gdańsku

80-261 Gdańsk, Jesionowa 10 Mapka
58 341-26-83, 724-888-826  fax:  58 341-26-83
p...@pzn.org.pl pokaż
www.pomorski.pzn.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Zadaniem Związku jest podejmowanie działań mających na celu społeczną integrację, rehabilitację, ochronę interesów zawodowych i ekonomicznych osób niepełnosprawnych.

więcej informacji

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna

81-572 Gdynia, Górnicza 18B/15 Mapka
722-157-037
i...@colitis-crohn.org.pl pokaż
www.colitis-crohn.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna jest organizacją skupiającą osoby chorujące na colitis ulcerosa lub chorobę Crohna oraz członków ich rodzin i przyjaciół.

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności

81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3 Mapka
535-008-093
p...@ptbn.pl pokaż
ptbn.pl
 
zgłoś do aktualizacji

PTBN jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

81-103 Gdynia, kmdr. Jana Grudzińskiego 4
(skr. pocztowa 18)
 fax:  261262230
r...@ptmith.net.pl pokaż
ptmith.net.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Pomorski

81-035 Gdynia, Bolesława Krzywoustego 1 Mapka
 
Inne oddziały:
669-167-004
p...@ptsr.org.pl pokaż
www.ptsr.org.pl/gdynia
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Celem stowarzyszenia jest artykułowanie i reprezentowanie interesów chorych na SM; wyzwalanie inicjatywy i pobudzanie aktywności tych osób; działalność samopomocowa w odniesieniu do chorych; organizowanie zajęć i rehabilitacji.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - Oddział w Gdańsku

80-308 Gdańsk, Polanki 119 Mapka

znajduje się w Szpital Dziecięcy Polanki

58 554-30-96
b...@muko.gda.pl pokaż
muko.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 9:00

Organizujemy pomoc osobom chorym na ciężką genetyczną chorobę mukowiscydozę oraz ich rodzinom.

więcej informacji

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy

80-855 Gdańsk, Wały Piastowskie 24 Mapka
58 308-43-47
r...@solidarnosc.gda.pl pokaż
www.pomorskafundacja.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii

80-215 Gdańsk, Wileńska 44 Mapka
500-087-739
f...@chirurgia-pomorska.edu.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju wiedzy medycznej oraz umiejętności stosowania nauki i techniki w zakresie chirurgii w Polsce, a w szczególności na terenie Województwa Pomorskiego.

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych Keja

80-169 Gdańsk, Karola Kurpińskiego 1A Mapka
58 301-09-72
b...@fundacjakeja.org.pl pokaż
fundacjakeja.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 9:00

Fundacja działa na rzecz rozwoju sportu i turystyki w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

Pomorski Klub Weteranów Lekkiej Atletyki Sopot

81-842 Sopot, gen. Józefa Wybickiego 48 Mapka
58 558-32-79, 683-79-35  fax:  58 558-33-59
p...@wp.pl pokaż
pkwla.eurekaweb.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 8:00

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

80-245 Gdańsk, ks. Józefa Zator-Przytockiego 4 Mapka
58 341-17-20, 500-343-466
b...@gmail.com pokaż
www.pfwb.com.pl
 
zgłoś do aktualizacji

PWFB to międzysektorowe Partnerstwo podmiotów zajmujących się problematyką bezdomności. Ustanowione w celu ich integracji, wymiany myśli, idei i doświadczeń oraz kreowania i wspierania systemu polityki społecznej, aby rozwiązywać problem bezdomności.

więcej informacji

Sopockie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Tęczowy Dom

81-820 Sopot, 23 Marca 32C Mapka
58 551-79-35  fax:  58 551-79-35
t...@neostrada.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 9:00

Działania w kierunku budowy domu w celu zabezpieczenia przyszłości niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, członków Stowarzyszenia. Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi

Stowarzyszenie 'Razem Przeciw Przemocy'

80-770 Gdańsk, Śluza 6 Mapka
58 301-45-46, 660-764-572
r...@interia.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Naszą misją jest wyeliminowanie przemocy z życia społecznego poprzez wsparcie rodziny a szczególnie dzieci. Uśmiech dziecka, zabezpieczenie jego elementarnych potrzeb i działania wychowawcze dla relacji "bez przemocy".

Stowarzyszenie "COR - Kardiochirurgia Gdańska O.P.P."

80-211 Gdańsk, Dębinki 7 Mapka
58 341-76-69  fax:  58 341-76-69
k...@amg.gda.pl pokaż
amg.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 8:00

Stowarzyszenie 3HO Polska

81-846 Sopot, Mikołaja Kopernika 4/4 Mapka
509-035-277
3...@3ho.pl pokaż
3ho.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Celem Stowarzyszenia jest działalność społeczna, naukowa i oświatowa związana z promowaniem nauk Jogi, w tym między innymi: nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z nauczycielami Kundalini Jogi, tłumaczenie i wydawanie książek, podręczników i innych.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate

81-332 Gdynia, Morska 53A/1 Mapka
58 661-49-91, 604-096-715
s...@wp.pl pokaż
stwardnienie-guzowate.eu
 
zgłoś do aktualizacji

Stowarzyszenie Crede Femina

80-332 Gdańsk, Piastowska 56D/72 Mapka
603-802-034, 603-032-503
m...@wkl.pl pokaż
credefemina.org
 
zgłoś do aktualizacji

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pozarządową, której nadrzędnym celem jest obniżenie umieralności z powodu raka piersi poprzez szerzenie oświaty i wiedzy o nowotworach złośliwych i uświadomienie kobietom stopnia zagrożenia tą chorobą.

Najnowsze promocje

Organizacje pożytku publicznego

Baza danych trójmiejskich organizacji pożytku publicznego. Różne cele i metody działania.