• Ambasady i urzędy konsularne

  Placówki dyplomatyczne krajów z całego świata. Od Chin, przez Europę Zachodnią do Meksyku

 • Biura poselskie

  Biura wszystkich trójmiejskich parlamentarzystów. Dowiedz się, jak skontaktować się z reprezentującym cię posłem, senatorem i eurodeputowanym.

 • Biura rzeczy znalezionych

  Zgubiłeś telefon? Nie wiesz gdzie się podziały klucze? Sprawdź, czy uczciwy znalazva nie oddal ich do biura rzeczy znalezionych w Gdańsku, Gdyni lub Sopocie

 • Cechy, izby

  Zrzeszenia rzemieślników, artystów, piekarzy, cukierników, budowlańców i wielu innych zawodów. Izby rozliczeniowe, gospodarcze, lekarskie.

 • Cmentarze

  Trójmiejskie miejsca spoczynku wielowyznaniowe i jednowyznaniowe. Cmentarze komunalne, garnizonowe.

 • Domy dziecka i ośrodki adopcyjne

  Domy dziecka w Trójmieście. Rodzinne i państwowe. Publiczne i niepubliczne. Ośrodki adopcyjne.

 • Domy i ośrodki pomocy społecznej

  Domy opiekuńcze dla starszych i młodszych, samotnych matek i przewlekle chorych, schroniska dla bezdomnych, ośrodki socjalizacyjne, pomoc prawna, psychologiczna, opieka, rehabilitacja.

 • Fundacje i ośrodki

  Pomagaj innym, a ktoś kiedyś pomoże Tobie. Baza danych trójmiejskich fundacji, towarzystw, stowarzyszeń, ośrodków nie obojętnych na los drugiego człowieka.

 • Inspektoraty, komisje

  Urzędy nadzoru, kontrola jakości, egzaminy, patenty, certyfikaty.

 • Komornicy

  Gdańska Rada Izby Komorniczej, komornicy sądowi przy trójmiejskich sądach rejonowych.

 • Kościoły i parafie rzymskokatolickie

  Spis kościołów, parafii, domów modlitwy, zborów Gdańska, Gdyni i Sopotu. Różne wyznania i odmienna kultura.

 • Kuratorium Oświaty

  Nadzór nad placówkami oświatowymi. Oddział w Gdańsku, w Tczewie. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 • Narodowy Fundusz Zdrowia

  Siedziby Narodowego Funduszy Zdrowia, drukowanie książeczek RUM, usługi refundowane, ubezpieczenie zdrowotne.

 • Obiekty religijne innych wyznań

  Nie ważne czy jesteś wyznawcą islamu, judaizmu, luteranem, protestantem czy buddystą. Znajdź w Trójmieście swoją świątynię.

 • Ogniska wychowawcze

  Tam dzieci i młodzież z problemami otrzymają wsparcie. Zajęcia terapeutyczne, pomoc psychologa, pomoc w nauce.

 • Organizacje i instytucje religijne

  Tu znajdziesz kościoły, synagogi, meczety i inne instytucje oraz organizacje religijne na terenie Trójmiasta.

 • Organizacje pożytku publicznego

  Baza danych trójmiejskich organizacji pożytku publicznego. Różne cele i metody działania.

 • Organizacje, stowarzyszenia, związki

  Spis związków, stowarzyszeń, organizacji o przeróżnych celach działających na terenie Trójmiasta.

 • Partie i organizacje polityczne

  Głosuj i wymagaj. Baza danych siedzib partii politycznych, biur poselskich i senatorskich w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach.

 • Policja

  Jesteś świadkiem przestępstwa? Nie zwlekaj i dzwoń. Tutaj znajdziesz namiary na Komendy Miejskie Policji, Komendę Wojewódzką i komisariaty dzielnicowe.

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

  Pomoc psychologiczna ludziom, którzy sami nie są w stanie uporać się ze swoimi problemami. Również wsparcie pedagogiczne.

 • Prokuratura

  Apelacyjna, Okręgowa i Rejonowe. Ściganie przestępców, rozpatrywanie skarg, wniosków, szkolenia prokuratorów i urzędników.

 • Rady dzielnic

  Rady dzielnic Gdańska, Sopotu i Gdyni to ogniwo administracji samorządowej usytuowane najbliżej ludzi i problemów ich siedlisk. Naprawa chodnika, czy nowe ławki w lokalnym parku to tylko niektóre ze sprw, którymi na codzień zajmują się radni twojej dzielnicy. Szczegłółowy wykaz członków rad osiedli uporządkowany według dzielnic, wraz z adresami i danymi kontaktowymi.

 • Rzecznicy konsumentów

  Źle Cię potraktowano w sklepie, oszukano Cię przy podpisywaniu umowy? Zwróć się o pomoc. Tutaj znajdziesz spis osób i urzędów, które zajmą się Twoją sprawą.

 • Sądy

  Sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie? Nie w państwie prawa. Baza danych sądów i trybunałów w Trójmieście.

 • Spółdzielnie mieszkaniowe

  Administracja osiedlowa, mieszkania do kupienia bądź wynajęcia. Znajdź adres swojej spółdzielni i zadzwoń z problemem dotyczącym twojego lokum.

 • Spółki miejskie

  Spółki miejskie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Poniżej znajdziesz adresy i dane kontaktowe najważniejszych spółek komunalnych, dbających o prawidłowe funkcjonowanie naszych miast. Czy ty znalazłeś się już w sytuacji, gdy potrzebowałeś pomocy firmy wodnokanalizacyjnej, przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, czy spółki opiekującej się zielenią miejską. W katalogu trojmiasto.pl czekają na Ciebie zawsze aktualne adresy i telefony.

 • Stacje sanitarno-epidemiologiczne

  Spis miejsc w Trójmieście, gdzie przeprowadza się badania czystości wody, powietrza, żywności, miejsca pracy. Telefony alarmowe w przypadkach naruszenia zasad higieny w miejscach publicznych.

 • Straż graniczna

  Obsługa przejść granicznych: lądowych, powietrznych i morskich. Przyjmowanie skarg i wniosków na funkcjonariuszy, informacja o opłatach celnych.

 • Straż miejska

  Telefony interwencyjne, ale również informacja o mandatach. Biura Rzeczy Znalezionych.

 • Straż pożarna

  Komendy miejskie, wojewódzkie, ochotnicze, zakładowe. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze. Grupy poszukiwawczo-ratownicze.

 • Urząd wojewódzki i marszałkowski

  Wnioski, zezwolenia, koncesje na handel alkoholem, przyjmowanie skarg i wiele innych spraw do załatwienia.

 • Urzędy celne

  Baza danych trójmiejskich oddziałów izb, urzędów i oddziałów celnych. Informacje o podatkach.

 • Urzędy i instytucje rządowe

  regionalne ośrodki instytucji i urzędów podległych poszczególnym ministerstwom. ABW, IMGW, WOMP i inne.

 • Urzędy miejskie

  Kompleksowa obsługa mieszkańców: dowody osobiste, prawa jazdy wiele innych pilnych spraw do załatwienia.

 • Urzędy morskie

  Sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza. Ochrona wybrzeża, wód morskich. Transport drogą wodną, bezpieczeństwo żeglugi.

 • Urzędy paszportowe

  Spis biur paszportowych, w których złożysz wniosek o wydanie dokumentu, a później go odbierzesz. Informacja o prawie związanym z przekraczaniem granic.

 • Urzędy pocztowe

  Adresy i numery telefonów urzędów pocztowych w Trójmieście. Usługi pocztowe firm prywatnych.

 • Urzędy pracy

  Bez pracy nie ma kołaczy, jak mawia przysłowie. Baza danych urzędów, w których znajdziesz oferty zatrudnienia stałego i czasowego, a także zarejestrujesz się jako bezrobotny.

 • Urzędy skarbowe

  Tylko dwie rzeczy są pewne: śmierć i podatki. Tymi drugimi zajmują się urzędy skarbowe. Oto ich siedziby w Trójmieście i okolicach. Urząd Skarbowy Gdansk, Gdynia, Sopot. Trojmiasto.pl

 • Urzędy stanu cywilnego

  Tam weźmiesz ślub i tam się rozwiedziesz. Adresy urzędów w Trójmieście.

 • Więzienia, areszty śledcze

  Adresy, dane kontaktowe. Tu dowiesz się, jak skontaktować się z osadzonymi.

 • Wojsko

  Spis wszelkich miejsc związanych ze służbą wojskową. Od komend uzupełnień po Wojskowy Sąd Garnizonowy.

 • ZUS

  Wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami. Baza danych oddziałów w Gdańsku, Sopocie i Gdyni.

Najnowsze promocje

Urzędy i Instytucje

Urzędy i instytucje porządku publicznego mające siedziby w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Baza danych instytucji, miejskich, samorządowych i państwowych wraz z numerami telefonów i lokalizacjami na szczegółowej mapie Trójmiasta.