Domy i ośrodki pomocy społecznej na mapie

Centrum Caritas 'Na Dolnej' Caritas Archidiecezji Gdańskiej

adres
80-767 Gdańsk, Dolna 4/1
(Dolne Miasto)

Caritas 'Na Dolnej' obiekty w tej lokalizacji (1) »

 
inne oddziały
telefon
58 302-30-37  fax:  58 302-30-37
e-mail
d...@caritas.pl pokaż
www
gdansk.caritas.pl/placowki/19/centrum-caritas-na-dolnej
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Niebieskich Kart Zespół Interdyscyplinarny Gdańsk

adres
80-432 Gdańsk, Konrada Leczkowa 1A
 
inne oddziały
telefon
58 304-58-28, 342-31-79
www
www.mopr.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Zespół zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, działa na podstawie Zarządzenia nr 1866/10 z 7 grudnia 2010r. Prezydenta Miasta Gdańska.

Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji Gdańskiej

adres
80-389 Gdańsk, Fromborska 24
(Przymorze)
 
inne oddziały
telefon
58 511-35-00  fax:  58 511-35-05
e-mail
c...@caritas.pl pokaż
www
gdansk.caritas.pl/placowki/1/centrum-pomocowe-caritas-im-jana-pawa-ii
 
zgłoś do aktualizacji

Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzył w Gdańsku Centrum Pomocowe im. Jana Pawła II, jako modelowy ośrodek socjalny. Obecni i przyszli mieszkańcy naszego Domu mają zagwarantowaną opiekę oraz godziwe warunki przeżywania starości.

Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio Caritas Archidiecezji Gdańskiej

adres
81-089 Gdynia, Jęczmienna 8
 
inne oddziały
telefon
58 667-81-83, 667-81-84  fax:  58 667-81-85
e-mail
c...@caritas.pl pokaż
www
gdansk.caritas.pl/placowka,2/centrum-pomocowe-caritas-im-sw-o-pio-w-gdyni
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni

adres
81-202 Gdynia, Zygmunta Działowskiego 11
 
inne oddziały
telefon
58 662-00-11
e-mail
b...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/9-6
 
zgłoś do aktualizacji

Zespół udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego Caritas Archidiecezji Gdańskiej

adres
80-261 Gdańsk, Jesionowa 6
(Wrzeszcz)

Centrum Wsparcia im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego obiekty w tej lokalizacji (1) »

 
inne oddziały
telefon
58 345-47-96  fax:  58 345-47-09
e-mail
j...@caritas.pl pokaż
www
gdansk.caritas.pl/placowki/8/centrum-wsparcia-dla-dzieci-i-modziezy-im-b-piotra-jerzego-frassatiego
 
zgłoś do aktualizacji

W Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Pragniemy pokazać młodym ludziom, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego oraz istnienie możliwości dokonywania dobrych wyborów w swoim życiu. Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie dobrowolne.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu

adres
81-354 Gdynia, Jana z Kolna 28
(za halą targową w Gdyni)
 
inne oddziały
telefon
782-961-969
www
https://www.chsd-gdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Dom Pomocy Społecznej Orunia

adres
80-058 Gdańsk, Starogardzka 20
telefon
58 309-47-31  fax:  58 309-49-31
e-mail
s...@dpsorunia.pl pokaż
www
dpsorunia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Dom Pomocy Społecznej Ostoja

adres
80-628 Gdańsk, Hoża 4
(Stogi)

Ostoja Dom Pomocy Społecznej obiekty w tej lokalizacji (1) »

 
inne oddziały
telefon
58 307-09-22, 308-95-91, 300-07-85  fax:  58 320-15-07
e-mail
o...@dpsostoja.gda.pl pokaż
www
www.dpsostoja.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Dom Pomocy Społecznej Polanki

adres
80-308 Gdańsk, Polanki 121
(Oliwa)

Dom Pomocy Społecznej Polanki obiekty w tej lokalizacji (1) »

telefon
58 552-33-32, 552-19-52  fax:  58 552-19-52
e-mail
s...@dpspolanki.pl pokaż
www
www.dpspolanki.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

adres
81-078 Gdynia, Pawia 31
telefon
58 622-06-24
e-mail
d...@wp.pl pokaż
www
dps-gdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Dom Samotnej Matki Caritas Archidiecezji Gdańskiej

adres
80-283 Gdańsk, Matemblewska 67
(Matemblewo)
 
inne oddziały
telefon
58 348-03-70, 522-43-41  fax:  58 522-43-43
e-mail
m...@caritas.pl pokaż
www
gdansk.caritas.pl/placowka,20/dom-samotnej-matki-caritas
 
zgłoś do aktualizacji

Dom Wspólnotowy św. Brata Alberta (dla bezdomnych mężczyzn) Towarzystwo Pomocy

adres
80-690 Gdańsk, Przegalińska 135
 
inne oddziały
telefon
58 308-05-94  fax:  58 308-05-94
e-mail
p...@ab.org.pl pokaż
www
bezdomnosc.org.pl/index.php/przegalina
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 8:00

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta.

Dział Pieczy Zastępczej

adres
81-838 Sopot, al. Niepodległości 759A
telefon
58 555-10-22
e-mail
u...@mopssopot.pl pokaż
www
mopssopot.pl/kontakt/dzial-pieczy-zastepczej
 
zgłoś do aktualizacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni

adres
81-452 Gdynia, Batalionów Chłopskich 1
 
inne oddziały
telefon
58 627-20-00
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/4-1
 
zgłoś do aktualizacji
więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni

adres
81-175 Gdynia, gen. broni Władysława Sikorskiego 2A
 
inne oddziały
telefon
58 625-17-49, 625-96-46
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/5-2
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 7:45
więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni

adres
81-202 Gdynia, Zygmunta Działowskiego 9
 
inne oddziały
telefon
58 663-20-20
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/6-3
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 8:00

W czwartki w godzinach 8: 00 - 11: 00 obsługa osób zgłaszające się po raz pierwszy.

więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni

adres
81-393 Gdynia, Antoniego Abrahama 59
 
inne oddziały
telefon
58 620-24-00
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/7-4
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 7:45

Dzienny Dom Pomocy im. Błogosławionego Jana Pawła II Gdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko"

adres
80-437 Gdańsk, Wajdeloty 28A

Dzienny Dom Pomocy obiekty w tej lokalizacji (2) »

telefon
58 341-42-48
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia

Dzienny Dom Pomocy 'Pod Cisem' w Gdańsku

adres
80-523 Gdańsk, Sternicza 2

Dzienny Dom Pomocy 'Pod Cisem' obiekty w tej lokalizacji (1) »

telefon
58 343-44-72  fax:  58 522-13-45
 
zgłoś do aktualizacji

Najnowsze promocje

Domy i ośrodki pomocy społecznej

Domy opiekuńcze dla starszych i młodszych, samotnych matek i przewlekle chorych, schroniska dla bezdomnych, ośrodki socjalizacyjne, pomoc prawna, psychologiczna, opieka, rehabilitacja.