Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

81-265 Gdynia, Grabowo 2 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 782-01-20, 58 625-93-37  fax:  58 625-93-38, 58 625-93-70
s...@mopsgdynia.pl pokaż
mopsgdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek jest odpowiedzialny za pierwszy kontakt z klientem, wsparcie indywidualne, wsparcie rodzin. Planuje pomoc dla klienta w zależności od problemu: począwszy od pomocy finansowej, rzeczowej, poprzez wsparcie specjalistyczne oraz poradnictwo.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

81-835 Sopot, Kolejowa 14 Mapka
58 551-17-10  fax:  58 555-04-07
m...@mopssopot.pl pokaż
www.mopssopot.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Młodzieżowa Placówka Wychowawcza w Sopocie Caritas Archidiecezji Gdańskiej

81-805 Sopot, al. Niepodległości 778 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
602-326-849
m...@caritas.gda.pl pokaż
www.caritas.gda.pl/placowki-cag/mlodziezowa-placowka...
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni

81-200 Gdynia, bp. Konstantyna Dominika 25 Mapka
58 622-22-22 całodobowo
i...@zpsgdynia.pl pokaż
zpsgdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką należącą do Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni.

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica 'Słoneczne Wzgórze' Caritas Archidiecezji Gdańskiej

80-007 Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 440 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
664-724-015  fax:  58 309-04-48
s...@caritas.gda.pl pokaż
www.caritas.gda.pl/placowki-cag/swietlica-sloneczne-...
 
zgłoś do aktualizacji

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: Grupa Świetlicowa (poniedziałek - piątek w godzinach 12: 00 - 17: 00), Klub Młodzieżowy (kilka razy w tygodniu w godzinach 17: 00 - 19: 00).

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT

80-402 Gdańsk, Jana Kochanowskiego 7A Mapka
58 344-31-49
p...@monar.org pokaż
www.monar.org
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT

80-711 Gdańsk, Sztutowska 16A Mapka
58 301-85-43
p...@monar.org pokaż
www.monar.org
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Całodobowe schronienie-wyżywienie, opieka, pomoc psychologiczna dla osób: samotne matki, osoby starsze, samotne, bezdomne, eksmitowane, uzależnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, bezradne życiowo, mężczyźni, kobiety, dzieci, rodziny, ofiary i sprawcy przemocy

Punkt Interwencji Kryzysowej

81-838 Sopot, al. Niepodległości 759A
(I piętro, pok. 1-7) Mapka
58 550-14-14
p...@mopssopot.pl pokaż
mopssopot.pl/przeciwdzialanie-przemocy/punkt-interwencji-kryzysowej
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Zespole Opiekuńczym w Gdyni

81-376 Gdynia, Aleksandra Fredry 3 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 661-65-26
z...@mopsgdynia.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Dom przeznaczony jest dla osób starszych, zapewnia posiłki, fachową opiekę, rehabilitację, organizuje czas wolny. Pomaga seniorom w załatwianiu wielu spraw. Skierowania do Domu wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni Stowarzyszenie Alter Ego

81-200 Gdynia, Leszczynki 153 Mapka
58 713-57-44  fax:  58 713-57-44
s...@alter-ego.org.pl pokaż
www.schronisko-gdynia.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Schronisko dla Osób Bezdomnych wraz z Punktem Interwencji Noclegowej w Gdyni Stowarzyszenie Alter Ego

81-355 Gdynia, Janka Wiśniewskiego 24 Mapka
58 776-20-01
w...@alter-ego.org.pl pokaż
www.codalej.info/listings/schronisko-dla-osob-bezdom...
 
zgłoś do aktualizacji

Schronisko św. Brata Alberta (dla bezdomnych mężczyzn) Towarzystwo Pomocy

80-555 Gdańsk, Starowiślna 3
(Nowy Port) Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 342-26-45  fax:  58 342-26-45
s...@ab.org.pl pokaż
bezdomnosc.org.pl/index.php/starowislna
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Towarzystwo Pomocy im św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją, której celem nadrzędnym jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta.

więcej informacji

Środowiskowy Dom Samopomocy

81-189 Gdynia, kpt. Konstantego Maciejewicza 11 Mapka
58 661-22-32
s...@sds3gdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/nasze-jednostki/18-15
 
zgłoś do aktualizacji

Z dniem 1 stycznia 2020 Środowiskowy Dom Samopomocy został wydzielony ze struktur MOPS i jest obecnie samodzielną jednostką.

Środowiskowy Dom Samopomocy

81-230 Gdynia, Stanisława Wąsowicza 3 Mapka
58 622-36-03
s...@sds2gdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/nasze-jednostki/17-14
 
zgłoś do aktualizacji

Z dniem 1 stycznia 2020 Środowiskowy Dom Samopomocy został wydzielony ze struktur MOPS i jest obecnie samodzielną jednostką.

Środowiskowy Dom Samopomocy

81-417 Gdynia, gen. Stanisława Maczka 1 Mapka
 
Inne oddziały:
58 622-88-55
s...@sds1gdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/12-9
 
zgłoś do aktualizacji

Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

więcej informacji

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MAJA

80-298 Gdańsk, Biologiczna 1
(Kokoszki) Mapka
533-174-123
f...@onet.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Środowiskowy Dom Samopomocy 'Młodzieżowy Szopen' Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA

80-268 Gdańsk, Fryderyka Chopina 42
(Wrzeszcz) Mapka
 
Inne oddziały:
58 344-96-00
f...@fundacjafosa.pl pokaż
https://www.fundacjafosa.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne
więcej informacji

Środowiskowy Dom Samopomocy typu C w Sopocie

81-704 Sopot, Mikołaja Kopernika 11 Mapka
502-174-201, 660-770-798, 791-011-240
mopssopot.pl/pomoc-osobom-starszym-i-niepelnosprawny...
 
zgłoś do aktualizacji

Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:
Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot
tel. 58 551 17 10 wew. 230, 231

Najnowsze promocje

Domy i ośrodki pomocy społecznej

Domy opiekuńcze dla starszych i młodszych, samotnych matek i przewlekle chorych, schroniska dla bezdomnych, ośrodki socjalizacyjne, pomoc prawna, psychologiczna, opieka, rehabilitacja.