Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio Caritas Archidiecezji Gdańskiej

81-089 Gdynia, Jęczmienna 8 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 667-81-83, 58 667-81-84  fax:  58 667-81-85
c...@caritas.gda.pl pokaż
gdansk.caritas.pl/placowka,2/centrum-pomocowe-caritas-im-sw-o-pio-w-gdyni
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni

81-202 Gdynia, Zygmunta Działowskiego 11 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 662-00-11
b...@mopsgdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/9-6
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 8:00

Zespół udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

Centrum Wsparcia Seniorów w Gdyni

81-265 Gdynia, Grabowo 2 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 782-01-20 w. 86, 58 782-01-20 w. 78
m...@mopsgdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/nasze-jednostki/2140-centrum-wspar...
 
zgłoś do aktualizacji

Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

81-078 Gdynia, Pawia 31 Mapka
58 622-06-24
d...@wp.pl pokaż
dps-gdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni

81-452 Gdynia, Batalionów Chłopskich 1 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 627-20-00
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/4-1
 
zgłoś do aktualizacji
więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni

81-175 Gdynia, gen. broni Władysława Sikorskiego 2A Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 625-17-49, 58 625-96-46
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/5-2
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 7:45

Obsługa dzielnic: Oksywie, Babie Doły, Pogórze, Obłuże.

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni

81-202 Gdynia, Zygmunta Działowskiego 9 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 663-20-20
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/6-3
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 7:45

Obsługa dzielnic: Cisowa, Chylonia, Pustki Cisowskie, Demptowo, Leszczynki, Grabówek.

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni

81-393 Gdynia, Antoniego Abrahama 59 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 620-24-00
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/7-4
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 7:45

Obsługa dzielnic: Śródmieście, Kamienna Góra, Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka, Chwarzno - Wiczlino.

więcej informacji

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

81-417 Gdynia, gen. Stanisława Maczka 1 Mapka

Dzienny Dom Pomocy Społecznej obiekty w tej lokalizacji (1) »

 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 622-24-24
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/10-7
 
zgłoś do aktualizacji

Seniorzy mogą korzystać w Dziennym Domu z terapii psychologicznej mgr Małgorzaty Bajena- Pelc:
poniedziałek i środa: 7: 45-15: 45,
piątek: 8: 00-12: 00.

Gdyński Ośrodek Wsparcia w Gdyni

81-116 Gdynia, Bosmańska 32A Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 625-39-01
g...@mopsgdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/11-8
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek przyjmuje na pobyt czasowy osoby przewlekle chore, które wymagają stałej, całodobowej opieki (a nie jest wymagana hospitalizacja). Podstawowym celem działalności jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie opieki i rehabilitacji.

Gdyński Ośrodek Wsparcia w Gdyni

81-602 Gdynia, Chwarznieńska 93 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 624-95-91, 501-682-662
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/14-11
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Ośrodek wspiera samotnych mężczyzn, zapewnia im całodobowy pobyt, gorący posiłek, podstawowe świadczenia opiekuńcze, a także rekreacyjne i kulturalne. Ośrodek pomaga osobom bezdomnym w usamodzielnieniu.

Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD

Klub 1,2,3

81-309 Gdynia, Warszawska 42 Mapka
797-993-618
i...@mopsgdynia.pl pokaż
www.klub123gdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 11:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

81-265 Gdynia, Grabowo 2 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 782-01-20, 58 625-93-37  fax:  58 625-93-38, 58 625-93-70
s...@mopsgdynia.pl pokaż
mopsgdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek jest odpowiedzialny za pierwszy kontakt z klientem, wsparcie indywidualne, wsparcie rodzin. Planuje pomoc dla klienta w zależności od problemu: począwszy od pomocy finansowej, rzeczowej, poprzez wsparcie specjalistyczne oraz poradnictwo.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni

81-200 Gdynia, bp. Konstantyna Dominika 25 Mapka
58 622-22-22 całodobowo
i...@zpsgdynia.pl pokaż
zpsgdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką należącą do Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni.

Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Zespole Opiekuńczym w Gdyni

81-376 Gdynia, Aleksandra Fredry 3 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 661-65-26
z...@mopsgdynia.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Dom przeznaczony jest dla osób starszych, zapewnia posiłki, fachową opiekę, rehabilitację, organizuje czas wolny. Pomaga seniorom w załatwianiu wielu spraw. Skierowania do Domu wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni Stowarzyszenie Alter Ego

81-200 Gdynia, Leszczynki 153 Mapka
58 713-57-44  fax:  58 713-57-44
s...@alter-ego.org.pl pokaż
www.schronisko-gdynia.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Schronisko dla Osób Bezdomnych wraz z Punktem Interwencji Noclegowej w Gdyni Stowarzyszenie Alter Ego

81-355 Gdynia, Janka Wiśniewskiego 24 Mapka
58 776-20-01
w...@alter-ego.org.pl pokaż
www.codalej.info/listings/schronisko-dla-osob-bezdom...
 
zgłoś do aktualizacji

Środowiskowy Dom Samopomocy

81-417 Gdynia, gen. Stanisława Maczka 1 Mapka
 
Inne oddziały:
58 622-88-55
s...@sds1gdynia.pl pokaż
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/12-9
 
zgłoś do aktualizacji

Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

więcej informacji

Najnowsze promocje

Domy i ośrodki pomocy społecznej

Domy opiekuńcze dla starszych i młodszych, samotnych matek i przewlekle chorych, schroniska dla bezdomnych, ośrodki socjalizacyjne, pomoc prawna, psychologiczna, opieka, rehabilitacja.