mapaDomy i ośrodki pomocy społecznej na mapie

Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio Caritas Archidiecezji Gdańskiej

adres
81-089 Gdynia, Jęczmienna 8
 
inne oddziały
telefon
58 667-81-83, 667-81-84  fax:  58 667-81-85
e-mail
c...@caritas.pl pokaż
www
gdansk.caritas.pl/placowka,2/centrum-pomocowe-caritas-im-sw-o-pio-w-gdyni
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej w Gdyni

adres
81-202 Gdynia, Zygmunta Działowskiego 11
 
inne oddziały
telefon
58 662-00-11
e-mail
b...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/9-6
 
zgłoś do aktualizacji

Zespół udziela wszelkiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie), prowadzi indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.

Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

adres
81-078 Gdynia, Pawia 31
telefon
58 622-06-24
e-mail
d...@wp.pl pokaż
www
dps-gdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni

adres
81-452 Gdynia, Batalionów Chłopskich 1
 
inne oddziały
telefon
58 627-20-00
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/4-1
 
zgłoś do aktualizacji
więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni

adres
81-175 Gdynia, gen. broni Władysława Sikorskiego 2A
 
inne oddziały
telefon
58 625-17-49, 625-96-46
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/5-2
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni

adres
81-202 Gdynia, Zygmunta Działowskiego 9
 
inne oddziały
telefon
58 663-20-20
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/6-3
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

W czwartki w godzinach 8: 00 - 11: 00 obsługa osób zgłaszające się po raz pierwszy.

więcej informacji

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni

adres
81-393 Gdynia, Antoniego Abrahama 59
 
inne oddziały
telefon
58 620-24-00
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/7-4
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Gdyni

adres
81-417 Gdynia, gen. Stanisława Maczka 1

Dzienny Dom Pomocy Społecznej obiekty w tej lokalizacji (1) »

 
inne oddziały
telefon
58 622-24-24
e-mail
d...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/10-7
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Seniorzy mogą korzystać w Dziennym Domu z terapii psychologicznej mgr Małgorzaty Bajena- Pelc:
poniedziałek i środa: 7: 45-15: 45,
piątek: 8: 00-12: 00.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Zespole Opiekuńczym w Gdyni

adres
81-376 Gdynia, Aleksandra Fredry 3
 
inne oddziały
telefon
58 661-65-26
e-mail
z...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/13-10
 
zgłoś do aktualizacji

Dom przeznaczony jest dla osób starszych, zapewnia posiłki, fachową opiekę, rehabilitację, organizuje czas wolny. Pomaga seniorom w załatwianiu wielu spraw. Skierowania do Domu wydaje Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Klub 1,2,3

adres
81-309 Gdynia, Warszawska 42
telefon
797-993-618
e-mail
s...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.klub123gdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

adres
81-265 Gdynia, Grabowo 2
 
inne oddziały
telefon
58 782-01-20, 625-93-37, 782-01-28  fax:  58 782-01-20, 625-93-37, 782-01-28
e-mail
s...@mopsgdynia.pl pokaż
www
mopsgdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek jest odpowiedzialny za pierwszy kontakt z klientem, wsparcie indywidualne, wsparcie rodzin. Planuje pomoc dla klienta w zależności od problemu: począwszy od pomocy finansowej, rzeczowej, poprzez wsparcie specjalistyczne oraz poradnictwo.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdyni

adres
81-200 Gdynia, bp. Konstantyna Dominika 25
telefon
58 622-22-22 całodobowo
e-mail
i...@zpsgdynia.pl pokaż
www
zpsgdynia.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką należącą do Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni.

Ośrodek Opiekuńczy dla Przewlekle Chorych w Gdyni

adres
81-116 Gdynia, Bosmańska 32A
 
inne oddziały
telefon
58 625-39-01
e-mail
o...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/11-8
 
zgłoś do aktualizacji

Ośrodek przyjmuje na pobyt czasowy osoby przewlekle chore, które wymagają stałej, całodobowej opieki (a nie jest wymagana hospitalizacja). Podstawowym celem działalności jest zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie opieki i rehabilitacji.

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet w Zespole Opiekuńczym w Gdyni

adres
81-417 Gdynia, Aleksandra Fredry 3
 
inne oddziały
telefon
58 661-65-26
e-mail
z...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/13-10
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Schronisko dla Bezdomnych Osób i Rodzin w Gdyni Stowarzyszenie Alter Ego

adres
81-200 Gdynia, Leszczynki 153
telefon
58 713-57-44  fax:  58 713-57-44
e-mail
s...@alter-ego.org.pl pokaż
www
www.schronisko-gdynia.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Schronisko dla Osób Bezdomnych wraz z Punktem Interwencji Noclegowej w Gdyni Stowarzyszenie Alter Ego

adres
81-355 Gdynia, Janka Wiśniewskiego 24
telefon
58 776-20-01
e-mail
g...@alter-ego.org.pl pokaż
www
www.codalej.info/listings/schronisko-dla-osob-bezdom...
 
zgłoś do aktualizacji

Środowiskowy Dom Samopomocy

adres
81-417 Gdynia, gen. Stanisława Maczka 1
 
inne oddziały
telefon
58 622-88-55
e-mail
s...@mopsgdynia.pl pokaż
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/12-9
 
zgłoś do aktualizacji

Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy w Gdyni

adres
81-602 Gdynia, Chwarznieńska 93
 
inne oddziały
telefon
58 624-95-91, 803-00-10
www
www.mopsgdynia.pl/pl/nasze-jednostki/14-11
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 24:00

Ośrodek wspiera samotnych mężczyzn, zapewnia im całodobowy pobyt, gorący posiłek, podstawowe świadczenia opiekuńcze, a także rekreacyjne i kulturalne. Ośrodek pomaga osobom bezdomnym w usamodzielnieniu.

Najnowsze promocje

Domy i ośrodki pomocy społecznej

Domy opiekuńcze dla starszych i młodszych, samotnych matek i przewlekle chorych, schroniska dla bezdomnych, ośrodki socjalizacyjne, pomoc prawna, psychologiczna, opieka, rehabilitacja.