Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni

80-561 Gdańsk, Pokładowa 9
58 347-39-00, 58 343-70-96, 58 343-61-33  fax:  58 343-09-95
b...@umgdy.gov.pl pokaż
www.umgdy.gov.pl/?page_id=661
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Bezpieczeństwa Morskiego Urzędu Morskiego w Gdyni

81-339 Gdynia, Polska 2
(budynek Kapitanatu Portu, I pietro) Mapka
58 355-36-10 do 13, 58 355-36-17, 601-991-331  fax:  58 620-53-63, 58 620-53-28
v...@umgdy.gov.pl pokaż
www.umgdy.gov.pl/?page_id=1526
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
codzienniecałą dobę

W ramach funkcjonowania systemu VTS Zatoka Gdańska statkom mogą być udzielane przez operatorów systemu zalecenia, ostrzeżenia i instrukcje określonego zachowania się, jeśli parametry ich ruchu/pozycji zagrażają bezpieczeństwu żeglugi.

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

80-830 Gdańsk, Długi Targ 41/42 Mapka
58 301-16-41  fax:  58 301-35-13
i...@im.umg.edu.pl pokaż
www.im.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, dla której organem nadzoru jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa.

więcej informacji

Kapitanat Portu Gdańsk Urzędu Morskiego w Gdyni

80-601 Gdańsk, kpt. Witolda Poinca 1
(Port Północny) Mapka
58 347-38-50  fax:  58 343-73-92
k...@umgdy.gov.pl pokaż
www.umgdy.gov.pl/?page_id=602
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
codzienniecałą dobę

Kapitanat portu Gdańsk jako komórka organizacyjna Urzędu Morskiego realizuje szerokie pasmo zadań miedzy innymi z dziedziny ochrony środowiska, ochrony wód morskich i wybrzeża, transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi.

Kapitanat Portu Gdańsk Urzędu Morskiego w Gdyni

80-542 Gdańsk, Przemysłowa 4
(Nowy Port) Mapka
58 347-38-00  fax:  58 343-01-44
k...@umgdy.gov.pl pokaż
www.umgdy.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
codzienniecałą dobę

Kapitanat portu Gdańsk jako komórka organizacyjna Urzędu Morskiego realizuje szerokie pasmo zadań miedzy innymi z dziedziny ochrony środowiska, ochrony wód morskich i wybrzeża, transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi.

Kapitanat Portu Gdynia Urzędu Morskiego w Gdyni

81-339 Gdynia, Polska 2 Mapka
58 620-28-53, 58 355-36-30  fax:  58 661-60-51, 58 620-05-91
k...@umgdy.gov.pl pokaż
www.umgdy.gov.pl/?page_id=605
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
codzienniecałą dobę

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni

81-372 Gdynia, Armii Krajowej 24 Mapka
58 661-53-75  fax:  58 620-35-54
k...@kigm.pl pokaż
www.kigm.pl
 
zgłoś do aktualizacji

KIGM jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządową organizacją podmiotów gospodarczych w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej. W jej skład wchodzi Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Żeglugi Morskiej i Śródlądowej.

Polski Rejestr Statków S.A. Gdańska Stocznia Remontowa

80-958 Gdańsk, Na Ostrowiu 1 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 307-14-51, 58 307-15-70, 603-710-260
g...@prs.pl pokaż
www.prs.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku

80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 346-17-00, 58 751-11-00  fax:  58 346-03-92
m...@prs.pl pokaż
www.prs.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:00 - 16:00

Polski Rejestr Statków S.A. w Gdyni

81-336 Gdynia, al. Solidarności 1C Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 621-05-31, 58 621-83-24, 603-700-576
g...@prs.pl pokaż
www.prs.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Urząd Morski w Gdyni

81-338 Gdynia, Bernarda Chrzanowskiego 10 Mapka
 
Inne oddziały:
58 355-33-33  fax:  58 620-67-43, 58 621-72-31
u...@umgdy.gov.pl pokaż
www.umgdy.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt8:30 - 14:00

Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz innych ustaw.

więcej informacji

Urząd Żeglugi Śródlądowej Delegatura w Gdańsku

80-874 Gdańsk, Na Stoku 50 Mapka
58 301-84-14, 602-379-752  fax:  58 346-21-55
u...@gda.uzs.gov.pl pokaż
www.gda.uzs.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:30 - 15:30

Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych.

Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

81-354 Gdynia, pl. Konstytucji 5 Mapka
58 620-73-15, 58 699-63-15  fax:  58 621-87-77
k...@im.gov.pl pokaż
www.im.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Izby Morskie są kolegialnymi organami państwowymi, wyposażonymi w niezawisłość, powołanymi do orzekania w sprawach wypadów morskich
i rozpoznawania innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.

Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

81-354 Gdynia, pl. Konstytucji 5 Mapka
58 621-87-77, 58 699-63-08  fax:  58 621-87-77, 58 699-63-08
k...@im.gov.pl pokaż
www.im.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Izby Morskie są kolegialnymi organami państwowymi, wyposażonymi w niezawisłość, powołanymi do orzekania w sprawach wypadów morskich
i rozpoznawania innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

80-237 Gdańsk, Jana Uphagena 23 Mapka
58 520-70-91 do 94, 345-82-89  fax:  58 520-70-90
f...@forumokretowe.org.pl pokaż
www.forumokretowe.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków, Formum Okrętowego tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków, oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego i badawczego.

Najnowsze promocje

Urzędy morskie

Sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza. Ochrona wybrzeża, wód morskich. Transport drogą wodną, bezpieczeństwo żeglugi.