Dom Marzeń Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

81-587 Gdynia, Buraczana 8/48 Mapka
58 629-19-56  fax:  58 629-19-56
b...@dommarzen.org.pl pokaż
www.dommarzen.org.pl

Działamy na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie
- chcemy prowadzić je ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Walczymy o zmniejszenie izolacji ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w naszym otoczeniu.

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech

81-535 Gdynia, Płocka 5A Mapka
58 664-06-42  fax:  58 664-06-42
f...@podarujusmiech.org pokaż
www.podarujusmiech.org
Zamknięte - otwarte od 9:00

KRS: 0000 245 254 Działania: pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji.

Fundacja Ochrony Praw Dziecka Angel -Rehabilitacja

81-179 Gdynia, Białowieska 1 Mapka

Fundacja Angel obiekty w tej lokalizacji (1) »

58 625-00-87, 797-638-120  fax:  58 625-00-87
b...@wp.pl pokaż
www.fopd.pl
Zamknięte - otwarte od 8:00

Greenpeace

81-395 Gdynia, Antoniego Abrahama 48A/26 Mapka
i...@greenpeace.org pokaż
www.greenpeace.org

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

Automobilklub Morski - Klub Obywatelski

81-383 Gdynia, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28 Mapka
58 620-52-31  fax:  58 620-52-31
b...@akmorski.org.pl pokaż
www.akmorski.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 10:00

Cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.

Fundacja "Fundusz Obrony Narodowej"

81-113 Gdynia, Zielona 13a/4 Mapka
58 665-34-00, 506-117-348  fax:  58 665-34-00
f...@fon.com.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Zasadniczym celem Fundacji FON jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski. Fundacja wspiera także szpitale wojskowe, 1%, opp

Fundacja Gdyński Most Nadziei

81-384 Gdynia, Władysława IV 51 Mapka
58 661-94-56  fax:  58 661-94-56
f...@mostnadziei.pl pokaż
www.mostnadziei.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 9:00

Fundacja Gdyński Most Nadziei realizuje ogólnopolski program Akademii Walki z Rakiem. W ramach programu uczymy, jak mobilizować wewnętrzne siły do walki z chorobą. Słuchacze Akademii korzystają z indywidualnych porad wielu terapeutów i specjalistów.

Fundacja Magis

81-313 Gdynia, Tatrzańska 35 Mapka
58 661-65-56, 602-279-121  fax:  58 661-65-82
f...@gmail.com pokaż
www.fundacjamagis.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 8:00

POZNAJ ŚWIAT CHEMII - warsztaty na zamówienie dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.
Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 5-10 lat, które pod kierunkiem osoby prowadzącej, będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne.

Fundacja Rokor 1

81-016 Gdynia, Chylońska 262/6 Mapka
58 663-84-47, 501-554-467
r...@wp.pl pokaż
fundacja.rokor1.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 8:00

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Fundacja Salutaris

81-340 Gdynia, Antoniego Hryniewickiego 6C/47 Mapka
58 620-88-00
l...@investkomfort.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży

81-055 Gdynia, Rozewska 26/2 Mapka
723-320-588, 601-635-516
k...@jachtszkwal.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja Zmiany

81-426 Gdynia, Kornela Ujejskiego 31/2 Mapka
512-292-775
b...@fundacjazmiany.pl pokaż
fundacjazmiany.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 9:00

Nadrzędną misją Fundacji "Zmiany" jest wspieranie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie osobom zaangażowanym w nasze działania warunków dla partnerskiej współpracy oraz wszechstronnego rozwoju zawodowego.

Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego

81-225 Gdynia, Morska 81-87
(pok. 215 A) Mapka
58 690-16-59, 600-541-255
e...@poczta.onet.eu pokaż
www.umg.edu.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Głównym celem Fundacji jest ustanawianie i przyznawanie stypendiów oraz jednorazowych nagród pieniężnych i rzeczowych dla studentów wyższych szkół morskich, w szczególności studentów Akademii Morskiej w Gdyni za znaczące osiągnięcia w nauce.

Gdyńskie Stowarzyszenie Familia

81-225 Gdynia, Morska 89 Mapka
509-438-587
g...@interia.pl pokaż
www.gsfamilia.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Głównym celem działalności stowarzyszenia było powołanie do życia świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Grabówek.

Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju"

81-651 Gdynia, Konwaliowa 9/42 Mapka
728-768-431
k...@gmail.com pokaż
www.drzewopokoju.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Nasz Krąg propaguje w wychowaniu harcerskim: wartości chrześcijańskie, puszczaństwo, wychowanie do życia w rodzinie, a także umacnianie polskiej tożsamości narodowej.

Miejski Klub Żeglarski Arka

81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 13D Mapka
602-340-654
p...@mkzarka.pl pokaż
mkzarka.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 9:00

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna

81-572 Gdynia, Górnicza 18B/15 Mapka
722-157-037
i...@colitis-crohn.org.pl pokaż
www.colitis-crohn.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna jest organizacją skupiającą osoby chorujące na colitis ulcerosa lub chorobę Crohna oraz członków ich rodzin i przyjaciół.

Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności

81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3 Mapka
535-008-093
p...@ptbn.pl pokaż
ptbn.pl
 
zgłoś do aktualizacji

PTBN jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowo-technicznym osób współdziałających w rozwoju, praktycznym zastosowaniu i upowszechnianiu osiągnięć nauki o bezpieczeństwie oraz niezawodności.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

81-103 Gdynia, kmdr. Jana Grudzińskiego 4
(skr. pocztowa 18)
 fax:  261262230
r...@ptmith.net.pl pokaż
ptmith.net.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Pomorski

81-035 Gdynia, Bolesława Krzywoustego 1 Mapka
 
Inne oddziały:
669-167-004
p...@ptsr.org.pl pokaż
www.ptsr.org.pl/gdynia
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Celem stowarzyszenia jest artykułowanie i reprezentowanie interesów chorych na SM; wyzwalanie inicjatywy i pobudzanie aktywności tych osób; działalność samopomocowa w odniesieniu do chorych; organizowanie zajęć i rehabilitacji.

Najnowsze promocje

Organizacje pożytku publicznego

Baza danych trójmiejskich organizacji pożytku publicznego. Różne cele i metody działania.