Organizacje pożytku publicznego

Baza danych trójmiejskich organizacji pożytku publicznego. Różne cele i metody działania.

obiekty: 1 do 20 (z 344)

Dom Marzeń Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

adres
81-587 Gdynia, Buraczana 8/48 pokaż na mapie
telefon
58 629-19-56  fax:  58 629-19-56
e-mail
b...@dommarzen.org.pl pokaż
www
www.dommarzen.org.pl

Działamy na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie
- chcemy prowadzić je ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Walczymy o zmniejszenie izolacji ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w naszym otoczeniu.

Fundacja Dom Rain Mana

adres
81-881 Sopot, Oskara Kolberga 6B/25 pokaż na mapie
telefon
39 925-50-58  fax:  39 925-50-58
e-mail
f...@domrainmana.pl pokaż
www
www.domrainmana.pl

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech

adres
81-535 Gdynia, Płocka 5A pokaż na mapie
telefon
58 664-06-42  fax:  58 664-06-42
e-mail
f...@podarujusmiech.org pokaż
www
www.podarujusmiech.org
godziny otwarcia
pn-pt9:00 - 17:00

KRS: 0000 245 254 Działania: pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji.

Fundacja Marka Kamińskiego

adres
80-266 Gdańsk, al. Grunwaldzka 212 pokaż na mapie

znajduje się w Company House

telefon
58 554-45-22  fax:  58 552-33-15
e-mail
f...@kaminski.pl pokaż
www
www.kaminski.pl
godziny otwarcia
pn-pt8:00 - 16:00

Fundacja Marka Kamińskiego od 1996 roku pomaga chorym dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i realizacji ich marzeń. Poprzez nasze działania kształtujemy lepszą przyszłość człowieka w harmonii z naturą, otoczeniem i światem.

więcej informacji

Fundacja Obudź Nadzieję

adres
80-758 Gdańsk, Siennicka 4/2 pokaż na mapie
telefon
511-605-267
e-mail
o...@wp.pl pokaż
www
obudznadzieje.pl

organizacja pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią czy wykluczeniem społecznym, a także wsparcie instytucji pozarządowych, publicznych.

Fundacja Ochrony Praw Dziecka Angel Rehabilitacja

adres
81-179 Gdynia, Białowieska 1 pokaż na mapie

Fundacja Angel obiekty w tej lokalizacji (1) »

telefon
58 625-00-87, 797-638-120  fax:  58 625-00-87
e-mail
b...@wp.pl pokaż
www
www.fopd.pl
godziny otwarcia
pn-czw9:00 - 17:00

rahabilitacja, dzieci, młodzieży, osób dorosłych, fizykoterapia, kinezyterapia, masaż.

Fundacja Pomorski Dom Nadziei Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

adres
80-041 Gdańsk, Gabriela Rzączyńskiego 1B/18 pokaż na mapie
 
inne oddziały
telefon
58 306-75-36, 504-248-350  fax:  58 742-24-65
e-mail
d...@argo.pl pokaż
www
www.domnadziei.org.pl
godziny otwarcia
wt17:00 - 19:00
czw17:00 - 19:00
pt18:00 - 20:00

Pomorski Dom Nadziei przeciwdziała nowym zakażeniom HIV, realizuje nowoczesne programy profilaktyczne dla młodzieży, wspiera osoby zakażone. Pomoc swą adresuje do wszystkich w równym stopniu bez względu na tożsamość psychoseksualną czy światopogląd.

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki

adres
80-233 Gdańsk, Aleksandra Puszkina 8/1A pokaż na mapie
telefon
512-125-622
e-mail
k...@amazonki.gdansk.pl pokaż
www
amazonki.gdansk.pl

Celem ruchu jest dostarczenie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Greenpeace

adres
81-395 Gdynia, Antoniego Abrahama 48A/26 pokaż na mapie
e-mail
p...@greenpeace.greenpeace.org pokaż
www
praca@greenpeace.pl

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

Alpinistyczny Klub Eksploracyjny

adres
81-718 Sopot, Floriana Ceynowy 5 pokaż na mapie
telefon
58 552-78-86  fax:  58 552-78-86
e-mail
a...@wp.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Klub ma na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, propagowanie turystyki i krajoznawstawa oraz organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Automobilklub Morski - Klub Obywatelski

adres
81-383 Gdynia, al. I Armii Wojska Polskiego 28 pokaż na mapie
telefon
58 620-52-31  fax:  58 620-52-31
e-mail
b...@akmorski.org.pl pokaż
www
www.akmorski.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
godziny otwarcia
pn-pt10:00 - 14:00

Cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.

Crede Femina

adres
80-332 Gdańsk, Piastowska 56D/72 pokaż na mapie
telefon
603-802-034, 603-032-503
e-mail
m...@wkl.pl pokaż
www
credefemina.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pozarządową, której nadrzędnym celem jest obniżenie umieralności z powodu raka piersi poprzez szerzenie oświaty i wiedzy o nowotworach złośliwych i uświadomienie kobietom stopnia zagrożenia tą chorobą.

Demokratyczna Unia Kobiet

adres
80-239 Gdańsk, Leona Miszewskiego 17
(pok.201,301) pokaż na mapie
telefon
58 345-50-16, 512-353-504  fax:  58 345-50-16
e-mail
d...@duk.gdansk.pl pokaż
www
duk.gdansk.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Program działania DUK: aktywność zawodowa kobiet, promocja kobiet w polityce, integrowanie i aktywizacja środowisk kobiecych w małych ośrodkach, wspomaganie inicjatyw lokalnych, pilotowanie inicjatyw legislacyjnych szczególnie ważnych dla kobiet.

Fundacja "Fundusz Obrony Narodowej"

adres
81-113 Gdynia, Zielona 13a/4 pokaż na mapie
telefon
58 665-34-00, 506-117-348  fax:  58 665-34-00
e-mail
f...@fon.com.pl pokaż
www
www.fon.com.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Zasadniczym celem Fundacji FON jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski. Fundacja wspiera także szpitale wojskowe, 1%, opp

Fundacja Credo

adres
80-462 Gdańsk, Janusza Meissnera 1 pokaż na mapie
telefon
58 346-94-32  fax:  58 346-94-32
e-mail
f...@wp.pl pokaż
www
www.zso8gdansk.pl/credo,s,31.html
 
zgłoś do aktualizacji

Celem fundacji jest polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży w szkole, dbanie o zrównoważony rozwój uczniów, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole, promocja i organizacja wolontariatu w zespole szkół.

Fundacja Dobroczynności Atlas

adres
80-252 Gdańsk, Jaśkowa Dolina 17 pokaż na mapie
telefon
58 342-11-22
e-mail
f...@atlas.com.pl pokaż
www
www.atlas.com.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja Atlas niesie pomoc ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, osobom chorym, zwłaszcza dzieciom w kraju i za granicą. Organizuje konwoje z pomocą humanitarną dla Polonii w Kazachstanie, na Litwie, Białorusi, Ukrainie.

Fundacja Dogtor

adres
81-324 Gdynia, Wolności 1A pokaż na mapie
telefon
692-566-755
e-mail
f...@onet.pl pokaż
www
dogtor.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
godziny otwarcia
pn-pt9:00 - 18:00

Fundacja DOGTOR jest jedna z pierwszych fundacji profesjonalnie zajmujących się zooterapią (animaloterapią) w Polsce. Fundację tworzy grupa wolontariuszy poświęcających swój czas na przygotowanie zwierząt i pomoc osobom potrzebującym.

Fundacja Gdyński Most Nadziei

adres
81-384 Gdynia, Władysława IV 51 pokaż na mapie
e-mail
f...@mostnadziei.pl pokaż
www
www.mostnadziei.pl
 
zgłoś do aktualizacji
godziny otwarcia
pn-pt9:00 - 16:00

Fundacja Gdyński Most Nadziei realizuje ogólnopolski program Akademii Walki z Rakiem. W ramach programu uczymy, jak mobilizować wewnętrzne siły do walki z chorobą. Słuchacze Akademii korzystają z indywidualnych porad wielu terapeutów i specjalistów.

Fundacja Irasiad - Zagubionym

adres
80-177 Gdańsk, Damroki 91/2 pokaż na mapie
telefon
513-909-909
e-mail
f...@irasiad-zagubionym.pl pokaż
www
irasiad-zagubionym.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym m.in. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, zwalczanie agresji.

Fundacja Magis

adres
81-313 Gdynia, Tatrzańska 35 pokaż na mapie
telefon
58 661-65-56  fax:  58 661-65-82
e-mail
m...@arrupe.org pokaż
www
www.fundacjamagis.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
godziny otwarcia
pn-pt8:00 - 16:00

POZNAJ ŚWIAT CHEMII - warsztaty na zamówienie dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.
Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 5-10 lat, które pod kierunkiem osoby prowadzącej, będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne.

Najczęściej czytane

więcej wiadomości »