Dom Marzeń Gdyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

81-587 Gdynia, Buraczana 8/48 Mapka
58 629-19-56  fax:  58 629-19-56
b...@dommarzen.org.pl pokaż
www.dommarzen.org.pl

Działamy na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie
- chcemy prowadzić je ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Walczymy o zmniejszenie izolacji ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w naszym otoczeniu.

Fundacja Dom Rain Mana

81-881 Sopot, Oskara Kolberga 6B/25 Mapka
58 551-84-72  fax:  58 551-84-72
f...@domrainmana.pl pokaż
www.domrainmana.pl

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech

81-535 Gdynia, Płocka 5A Mapka
58 664-06-42  fax:  58 664-06-42
f...@podarujusmiech.org pokaż
www.podarujusmiech.org
Otwarte do 17:00

KRS: 0000 245 254 Działania: pomoc środowisku osób niepełnosprawnych, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, integracja środowiska w ich miejscu zamieszkania, aktywizacja działań wśród innych organizacji.

Fundacja Marka Kamińskiego

80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472B
(Olivia Four, p.2, pok.2.11) Mapka

znajduje się w Company House

607-900-033
f...@kaminski.pl pokaż
www.marekkaminski.com
Otwarte do 16:00

Fundacja Marka Kamińskiego od 1996 roku pomaga chorym dzieciom i młodzieży w pokonywaniu barier i realizacji ich marzeń. Poprzez nasze działania kształtujemy lepszą przyszłość człowieka w harmonii z naturą, otoczeniem i światem.

więcej informacji

Fundacja Obudź Nadzieję

80-758 Gdańsk, Siennicka 4/2 Mapka
510-861-361
o...@wp.pl pokaż
obudznadzieje.pl

Organizacja pozarządową o charakterze non-profit, której celem jest pomoc dzieciom z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią czy wykluczeniem społecznym, a także wsparcie instytucji pozarządowych, publicznych.

Fundacja Ochrony Praw Dziecka Angel -Rehabilitacja

81-179 Gdynia, Białowieska 1 Mapka

Fundacja Angel obiekty w tej lokalizacji (1) »

58 625-00-87, 797-638-120  fax:  58 625-00-87
b...@wp.pl pokaż
www.fopd.pl
Otwarte do 17:00

Fundacja Pomorski Dom Nadziei Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny

80-803 Gdańsk, Wita Stwosza 73
(lok. 117 i 118) Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 746-38-90, 788-381-451
d...@argo.pl pokaż
Zamknięte - otwarte od 16:30

Fundacja Pomorski Dom Nadziei serdecznie zaprasza na konsultacje psychologiczne i grupę terapeutyczną dla osób zakażonych HIV i ich bliskich.

więcej informacji

Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki

80-233 Gdańsk, Aleksandra Puszkina 8/1A Mapka
512-125-622, 512-325-076
k...@amazonki.gdansk.pl pokaż
amazonki.gdansk.pl

Celem ruchu jest dostarczenie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienie im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Greenpeace

81-395 Gdynia, Antoniego Abrahama 48A/26 Mapka
i...@greenpeace.org pokaż
www.greenpeace.org

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

Alpinistyczny Klub Eksploracyjny

81-718 Sopot, Floriana Ceynowy 5 Mapka
58 552-78-86  fax:  58 552-78-86
a...@wp.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Klub ma na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, propagowanie turystyki i krajoznawstawa oraz organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Automobilklub Morski - Klub Obywatelski

81-383 Gdynia, Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28 Mapka
58 620-52-31  fax:  58 620-52-31
b...@akmorski.org.pl pokaż
www.akmorski.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 10:00

Cele Automobilklubu Morskiego, realizowane poprzez działalność społeczną, to w szczególności oddziaływanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, uprawiania sportów i turystyki oraz krzewienia kultury motoryzacyjnej w ruchu drogowym.

Demokratyczna Unia Kobiet - Klub w Gdańsku

80-239 Gdańsk, Leona Miszewskiego 17
(pok. 201, piętro II) Mapka
58 345-50-16, 512-353-504
d...@duk.gdansk.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Program działania DUK: aktywność zawodowa kobiet, promocja kobiet w polityce, integrowanie i aktywizacja środowisk kobiecych w małych ośrodkach, wspomaganie inicjatyw lokalnych, pilotowanie inicjatyw legislacyjnych szczególnie ważnych dla kobiet.

Fundacja "Fundusz Obrony Narodowej"

81-113 Gdynia, Zielona 13a/4 Mapka
58 665-34-00, 506-117-348  fax:  58 665-34-00
f...@fon.com.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Zasadniczym celem Fundacji FON jest gromadzenie środków finansowych oraz darów w naturze (wyroby z metali i kamieni szlachetnych) w kraju i za granicą dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Polski. Fundacja wspiera także szpitale wojskowe, 1%, opp

Fundacja Dobroczynności Atlas

80-252 Gdańsk, Jaśkowa Dolina 17 Mapka
58 342-11-22
f...@atlas.com.pl pokaż
https://www.atlas.com.pl/atlas-pl/kontakt/fundacja-dobroczynnosci
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja Atlas niesie pomoc ludziom znajdującym się w stanie ubóstwa, osobom chorym, zwłaszcza dzieciom w kraju i za granicą. Organizuje konwoje z pomocą humanitarną dla Polonii w Kazachstanie, na Litwie, Białorusi, Ukrainie.

Fundacja Gdyński Most Nadziei

81-384 Gdynia, Władysława IV 51 Mapka
58 661-94-56  fax:  58 661-94-56
f...@mostnadziei.pl pokaż
www.mostnadziei.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 14:00

Fundacja Gdyński Most Nadziei realizuje ogólnopolski program Akademii Walki z Rakiem. W ramach programu uczymy, jak mobilizować wewnętrzne siły do walki z chorobą. Słuchacze Akademii korzystają z indywidualnych porad wielu terapeutów i specjalistów.

Fundacja Magis

81-313 Gdynia, Tatrzańska 35 Mapka
58 661-65-56, 602-279-121  fax:  58 661-65-82
f...@gmail.com pokaż
www.fundacjamagis.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 16:00

POZNAJ ŚWIAT CHEMII - warsztaty na zamówienie dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych.
Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 5-10 lat, które pod kierunkiem osoby prowadzącej, będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne.

Fundacja 'Podaruj Mi Życie'

80-278 Gdańsk, Bernarda Chrzanowskiego 45/1 Mapka
58 345-15-25  fax:  58 345-15-25
s...@gmail.com pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Celem Fundacji jest działalność w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wymagającą specjalistycznego leczenia, a w szczególności organizowanie i dofinansowanie wyjazdów zagranicznych w celu leczenia.

Fundacja Pomocy Oddziałowi Pediatryczno-Alergologicznemu Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha - Maluch

80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 50 Mapka
58 768-44-14, 768-45-34
k...@wp.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja Rokor 1

81-016 Gdynia, Chylońska 262/6 Mapka
58 663-84-47, 501-554-467
r...@wp.pl pokaż
fundacja.rokor1.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Otwarte do 16:00

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Najnowsze promocje

Organizacje pożytku publicznego

Baza danych trójmiejskich organizacji pożytku publicznego. Różne cele i metody działania.