Okręgowy Urząd Probierczy Wydział Zamiejscowy w Gdańsku

80-308 Gdańsk, Polanki 124C Mapka

znajduje się w Okręgowy Urząd Miar

58 345-49-52  fax:  58 520-31-26
o...@poczta.gum.gov.pl pokaż
oup.warszawa.gum.gov.pl/upw/kontakt/wydzialy-zamiejs...
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:00 - 15:00
Przyjmowanie wyrobów do badania i cechowania w godz. 07:15 - 13:15. Odbiór wyrobów po badaniu i cechowaniu w godz. 07:15 - 14:30.

Misją Okręgowego Urzędu Probierczego jest sprawna i rzetelna realizacja zadań z dziedziny probiernictwa w celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad obrotem wyrobami z metali szlachetnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polska Agencja Kosmiczna w Gdańsku

80-172 Gdańsk, Trzy Lipy 3
(Budynek C) Mapka

znajduje się w Gdański Park Naukowo-Technologiczny

58 500-87-60
s...@polsa.gov.pl pokaż
www.polsa.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:30 - 15:30

Pomorska Rada Przedsiębiorczości w Gdańsku

80-810 Gdańsk, Okopowa 21/27
(Departament Rozwoju Gospodarczego) Mapka

znajduje się w Urząd Marszałkowski

58 326-81-23  fax:  58 326-83-03
p...@pomorskie.eu pokaż
drg.pomorskie.eu/pomorska-rada-przedsiebiorczosci
 
zgłoś do aktualizacji

Rada pełni rolę doradcy marszałka województwa pomorskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości. W jej skład wchodzi 37 organizacja przedsiębiorców. Sekretariat Rady prowadzi Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego.

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku

80-241 Gdańsk, al. Grunwaldzka 56 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 301-79-16  fax:  58 301-79-16
p...@ohp.pl pokaż
www.ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/p...
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
Urząd, instytucja rządowa
pn-pt7:45 - 15:45
Doradztwo personalne i rekrutacja
pn-pt7:45 - 15:45

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

80-837 Gdańsk, Straganiarska 24-27 Mapka
58 585-89-50  fax:  58 585-89-49
b...@pfr.pomorskie.eu pokaż
www.pfr.pomorskie.eu
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt8:00 - 16:00

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

80-852 Gdańsk, Dyrekcyjna 2-4 Mapka
58 301-62-67, 58 320-32-87, 58 305-22-56  fax:  58 301-62-68
g...@zabytki.mail.pl pokaż
www.ochronazabytkow.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:45 - 15:45
Dni otwarte dla interesantów: wtorki i czwartki w godz. 8:15 - 15:30. Poniedziałek, środa i piątek są dniami pracy wewnętrznej inspektorów WUOZ. Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminów.

Przedmiotem działalności Urzędu jest zapewnienie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i technicznej Wojewódzkiego Konserwatora, wykonującego w imieniu Wojewody Pomorskiego zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków na obszarze województwa.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

80-804 Gdańsk, ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 Mapka
58 321-22-00  fax:  58 302-11-25
r...@gdansk.lasy.gov.pl pokaż
www.gdansk.lasy.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

W obecnych granicach RDLP w Gdańsku gospodaruje na powierzchni 304 tys. ha, z których 291 tys. ha to grunty leśne.
Ponadto leśnicy sprawują powierzony przez starostów nadzór nad 47, 130 tyś. ha lasów prywatnych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

80-748 Gdańsk, Chmielna 54/57 Mapka
58 683-68-00  fax:  58 683-68-03
s...@rdos.gov.pl pokaż
www.gdansk.rdos.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:30 - 15:30

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

80-853 Gdańsk, Wały Jagiellońskie 36 Mapka
58 301-86-45  fax:  58 346-25-15
s...@gdansk.rio.gov.pl pokaż
www.bip.gdansk.rio.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

80-804 Gdańsk, ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 Mapka
58 326-18-88  fax:  58 326-18-89
g...@wody.gov.pl pokaż
gdansk.wody.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:00 - 15:00

Głównym celem działania RZGW jest zarządzanie wodami na obszarze nadzorowanych zlewni dla zapewnienia ludności wody pitnej odpowiedniej ilości i jakości, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, powodzią i suszą oraz administrowanie rzekami i kanałami.

Terenowe Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Gdańsku

80-279 Gdańsk, Mikołaja Gomółki 2 Mapka
58 350-21-70
b...@rzecznikmsp.gov.pl pokaż
https://rzecznikmsp.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt8:30 - 16:30

Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku

80-017 Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 215B Mapka
58 320-59-00  fax:  58 320-59-05
o...@udt.gov.pl pokaż
www.udt.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:15 - 15:15

Dział urządzeń ciśnieniowych: (+48) 58 32-05-920
Dział urządzeń transportu bliskiego: (+48) 58 32-05-950

Urząd Statystyczny w Gdańsku

80-434 Gdańsk, Danusi 4 Mapka
58 768-31-00 (centrala), 58 768-31-30  fax:  58 768-32-70
s...@stat.gov.pl pokaż
gdansk.stat.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn7:00 - 18:00
wt-pt7:00 - 15:00

Infolinia Statystyczna: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora),
Konsultanci są dostępni: w dni robocze w godz. 8: 00 - 15: 00.
Automatyczny system informacji statystycznej jest dostępny: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

więcej informacji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

80-861 Gdańsk, Rybaki Górne 8 Mapka
58 743-18-00  fax:  58 743-18-33
f...@wfos.gdansk.pl pokaż
https://wfos.gdansk.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:30 - 16:00

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku

80-874 Gdańsk, Na Stoku 50 Mapka
58 305-19-71, 58 305-19-74  fax:  58 305-19-79 w. 35
s...@gda.winb.gov.pl pokaż
bip.gda.winb.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn7:45 - 15:45
wt7:45 - 17:00
śr-pt7:45 - 15:45
Godziny przyjęć skarżących w każdy wtorek od 10:00 do 17:00.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Graniczny w Gdańsku

80-563 Gdańsk, Oliwska 21/23 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 343-15-78  fax:  58 343-77-81
o...@piorin.gov.pl pokaż
piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:30 - 19:30

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Graniczny w Gdyni

81-336 Gdynia, Indyjska 13
(II piętro, pokój 2/39) Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 620-40-92  fax:  58 621-73-19
o...@piorin.gov.pl pokaż
piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt8:00 - 20:00

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

80-874 Gdańsk, Na Stoku 48 Mapka
 
Inne oddziały:
zobacz więcej
58 302-36-35, 58 303-14-50  fax:  58 303-11-10
w...@piorin.gov.pl pokaż
piorin.gov.pl/wiorin/pomorskie
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:30 - 15:30
więcej informacji

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

80-871 Gdańsk, Okrąg 1B Mapka
58 340-59-00, 58 340-59-22 rejestracja  fax:  58 340-59-01
s...@womp.gda.pl pokaż
www.womp.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia
pn-pt7:00 - 15:00
więcej informacji

Najnowsze promocje

Urzędy i instytucje rządowe

regionalne ośrodki instytucji i urzędów podległych poszczególnym ministerstwom. ABW, IMGW, WOMP i inne.