Urzędy i instytucje rządowe na mapie

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

adres
81-703 Sopot, Władysława IV 9
 
inne oddziały
telefon
58 740-43-00  fax:  58 555-97-11
e-mail
s...@strefa.gda.pl pokaż
www
www.strefa.gda.pl

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.  działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji.

więcej informacji

11-12 Hufiec Pracy w Gdyni

adres
81-218 Gdynia, Ludwika Zamenhofa 15
 
inne oddziały
telefon
58 661-30-26, 887-873-121  fax:  58 661-30-26
e-mail
1...@ohp.pl pokaż
www
www.pomorska.ohp.pl/549-1112HP.html
 
zgłoś do aktualizacji

11-7 Hufiec Pracy w Gdańsku

adres
80-506 Gdańsk, Dworska 27
 
inne oddziały
telefon
58 341-39-36, 887-873-120  fax:  58 341-39-36
e-mail
1...@ohp.pl pokaż
www
www.pomorska.ohp.pl/549-117SHP.html
 
zgłoś do aktualizacji

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Gdańsku

adres
80-819 Gdańsk, Okopowa 9
telefon
58 301-34-30
www
www.abw.gov.pl/wai/pl/73/11
 
zgłoś do aktualizacji

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

adres
80-279 Gdańsk, Mikołaja Gomółki 2
www
https://rzecznikmsp.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku

adres
80-376 Gdańsk, Czerwony Dwór 25
 
inne oddziały
telefon
58 320-43-72  fax:  58 301-80-31
e-mail
c...@ohp.pl pokaż
www
www.pomorska.ohp.pl/549-CentrumEdukacjiiPracyModziey...
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

adres
80-822 Gdańsk, Żabi Kruk 16
(parter)

znajduje się w Zefir

 
inne oddziały
telefon
58 323-72-20
e-mail
d...@wup.gdansk.pl pokaż
www
www.wup.gdansk.pl/bip/artykul/centrum-informacji-i-p...
 
zgłoś do aktualizacji
otwarte do 15:00

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku

adres
80-810 Gdańsk, Okopowa 21/27
telefon
58 301-15-10, 305-94-41  fax:  58 301-27-30
e-mail
g...@kbw.gov.pl pokaż
www
gdansk.kbw.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
otwarte do 15:45

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

adres
80-560 Gdańsk, Żaglowa 11
(III pietro)

znajduje się w Amberexpo

telefon
58 320-51-00  fax:  58 320-51-05
e-mail
s...@drmg.gdansk.pl pokaż
www
www.drmg.gdansk.pl
 
zgłoś do aktualizacji
otwarte do 15:00

W ramach skarg i interwencji Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska przyjmuje w środy w siedzibie jednostki w godz. 10: 00 - 11: 00 (po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania).

więcej informacji

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

adres
80-822 Gdańsk, Rzeźnicka 58
 
inne oddziały
telefon
58 320-91-02  fax:  58 326-48-94
e-mail
w...@wup.gdansk.pl pokaż
www
www.wup.gdansk.pl/bip/artykul/wydzial-obslugi-fundus...
 
zgłoś do aktualizacji
otwarte do 15:00

Telefony:
58 320-91-09 oraz 320-91-10 - rozpatrywanie wniosków
58 320-91-04 oraz 320-91-07 - windykacja
Korespondencję należy kierować na adres:
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

adres
80-426 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 16/18
telefon
58 506-51-20  fax:  58 305-34-44, 506-51-20 w. 44
e-mail
g...@gcuw.pl pokaż
www
www.gcuw.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Dział socjalny emerytów i rencistów:
80-218 Gdańsk Wrzeszcz,
ul. Piramowicza 2 (budynek bursy, pokój nr 7)
tel: (058) 520-21-80
fax: (058) 520-21-80

więcej informacji

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

adres
81-364 Gdynia, 10 Lutego 24
(Urząd Miasta Gdyni)
telefon
58 668-20-10, 668-20-11  fax:  58 668-20-12
e-mail
g...@gdynia.pl pokaż
www
www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl
 
zgłoś do aktualizacji
otwarte do 16:00

Program "Przedsiębiorcza Gdynia" w nowatorski i różnorodny sposób propaguje przedsiębiorczość wśród mieszkańców Gdyni. Przykładem takiego podejścia do promowania przedsiębiorczości jest powołanie GCWP.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

adres
80-354 Gdańsk, Subisława 5
telefon
58 511-24-00 Centrala, 511-24-04 Sekretariat  fax:  58 511-24-05
e-mail
s...@gddkia.gov.pl pokaż
www
www.gddkia.gov.pl/pl/3263/aktualnosci
 
zgłoś do aktualizacji
otwarte do 16:15

InnoBaltica Sp. z o.o.

adres
80-067 Gdańsk, Równa 19/21
(IV p. budynek PORD)
telefon
58 712-99-00, 720-810-324
e-mail
i...@innobaltica.pl pokaż
www
innobaltica.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Celem działalności spółki jest kreowanie i wdrażanie na terenie województwa pomorskiego innowacyjnych, przyjaznych środowisku rozwiązań wspierających zrównoważony transport zbiorowy oraz inne formy zrównoważonej mobilności

więcej informacji

Instytut Łączności - Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych Oddział w Gdańsku

adres
80-252 Gdańsk, Jaśkowa Dolina 15
telefon
58 341-71-21, 341-80-91 w. 161  fax:  58 341-71-12
e-mail
g...@il.gda.pl pokaż
www
www.il.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Oddział Morski w Gdyni

adres
81-342 Gdynia, Jerzego Waszyngtona 42
telefon
58 628-81-00  fax:  58 628-81-63
e-mail
s...@imgw.pl pokaż
www
www.imgw.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Gdańsku

adres
80-043 Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 137
telefon
58 301-03-52 centrala, 301-48-93 sekretariat  fax:  58 301-48-94
e-mail
g...@krus.gov.pl pokaż
www
www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/oddzialy-regionalne-szczegoly/or-w-gdansku
 
zgłoś do aktualizacji
otwarte do 16:00

Mobilne Centra Informacji Zawodowej Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku

adres
80-376 Gdańsk, Czerwony Dwór 25
 
inne oddziały
telefon
58 320-43-72, 887-873-130  fax:  58 301-80-31
e-mail
m...@ohp.pl pokaż
www
www.pomorska.ohp.pl/549-MobilneCentraInformacjiZawod...
 
zgłoś do aktualizacji

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej świadczy bezpłatne usługi w zakresie doradztwa zawodowego. Oferuje warsztaty grupowe oraz porady indywidualne w formie stacjonarnej i wyjazdowej z zakresu rynku pracy i planowania ścieżki kariery zawodowej.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

adres
80-853 Gdańsk, Wały Jagiellońskie 36
telefon
58 768-36-00  fax:  58 768-36-05
e-mail
l...@nik.gov.pl pokaż
www
www.nik.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Obwodowy Urząd Miar w Gdyni

adres
81-605 Gdynia, Słoneczna 59A
(Witomino)
 
inne oddziały
telefon
58 624-28-27  fax:  58 624-28-43
e-mail
g...@oum.gda.pl pokaż
www
www.oum.gda.pl/menu/oum_gdynia.html
 
zgłoś do aktualizacji
otwarte do 15:15

Punkt legalizacyjny wodomierzy:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29
(58) 66-87-311 centrala, sekretariat
(58) 66-87-301 Biuro Obsługi Klienta

Nowe w Trójmieście

Najnowsze promocje

Urzędy i instytucje rządowe

regionalne ośrodki instytucji i urzędów podległych poszczególnym ministerstwom. ABW, IMGW, WOMP i inne.