Fundacja Autyzm w Rodzinie

80-268 Gdańsk, Fryderyka Chopina 42 Mapka
58 520-38-30  fax:  58 520-38-31
p...@wp.pl pokaż
www.poradnia-autyzm.pl
Zamknięte - otwarte od 8:00

Udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. W poradni pracują specjaliści z zakresu pediatrii i psychiatrii, psychologii klinicznej, psycholodzy, logopeda oraz terapeuci.

Fundacja Freespirit

80-809 Gdańsk, Romualda Cebertowicza 11/23 Mapka
58 303-50-11, 669-511-953  fax:  58 303-50-11
f...@yahoo.pl pokaż
www.fundacjafreespirit.pl

Celami Fundacji są mi.in: działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży, w tym z krajów afrykańskich oraz inicjatywy na rzecz poprawy bytu materialnego cierpiących ubóstwo w krajach afrykańskich.

Fundacja Herbu Janina - dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych przez Los

80-748 Gdańsk, Chmielna 95/4 Mapka
58 301-12-62
f...@wp.pl pokaż

Celem Fundacji jest niesienie pomocy sierotom i dzieciom z Domów Dziecka, ośrodków i placówek wychowawczych, rodzin patologicznych, dzieciom upośledzonym i niepełnosprawnym, dzieciom głodującym i pozbawionym opieki.

Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci Pan Władek

80-291 Gdańsk, Kornela Makuszyńskiego 5B/10 Mapka
58 342-55-80, 603-371-274 - Władek, 691-764-395 - Marysia
p...@wp.eu pokaż
www.fundacjapanwladek.pl

Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci "Pan Władek" założona została w 1995 roku przez Marię i Władysława Ornowskich, pomaga dzieciom z rodzin o niskim standardzie życiowym.

Akademia Walki z Rakiem

80-208 Gdańsk, Daniela Chodowieckiego 10
(w pobliżu AM w Gdańsku) Mapka
606-104-748
a...@fundacjahospicyjna.pl pokaż
www.fundacjahospicyjna.pl/pl/awzr
 
zgłoś do aktualizacji

Aż Sobie Zazdroszczę

80-361 Gdańsk, Świętopełka 3 Mapka
a...@gmail.com pokaż
azsobiezazdroszcze.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Aż Sobie Zazdroszczę to fundacja, której celem jest inspirowanie do wiary w siebie i swoje możliwości oraz szeroko pojętej samoakceptacji. Utożsamiamy się z ideą body positive, według której każde ciało jest piękne pod warunkiem, że jest zadbane.

więcej informacji

Centrum Aktywności Społecznej

80-769 Gdańsk, Łąkowa 34/4 Mapka
733-318-718
z...@gmail.com pokaż
www.fundacjafosa.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

80-237 Gdańsk, Jana Uphagena 18 Mapka
58 718-73-68
c...@fdds.pl pokaż
https://fdds.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Centrum Praw Kobiet

80-866 Gdańsk, Gdyńskich Kosynierów 11
(domofon 2) Mapka
58 341-79-15, 604-590-117
c...@cpk.org.pl pokaż
https://cpk.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Zamknięte - otwarte od 9:00

Miejsce dla wszystkich kobiet, które chcą lepszego życia dla siebie i swoich bliskich.

więcej informacji

CoderDojo

80-172 Gdańsk, Trzy Lipy 3
(budynek C, sala D) Mapka

znajduje się w Gdański Park Naukowo-Technologiczny

t...@coderdojo.org.pl pokaż
trojmiasto.coderdojo.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia

Familijny Gdańsk Pomorski Oddział Fundacji Familijny Poznań

80-717 Gdańsk, Miałki Szlak 74 Mapka
533-336-125
g...@familijny.pl pokaż
fundacjafamilijny.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja prowadzi w Gdańsku Publiczną Szkołę Podstawową nr 29, 2 Przedszkola Niepubliczne i 4 Punkty Przedszkolne rozsiane na terenie miasta. Zapraszamy rodziców do zapisywania dzieci do Placówek.

Fosa - Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry

Gdańsk, Fryderyka Chopina 42 Mapka
 
Inne oddziały:
58 344-96-00, 502-785-919  fax:  58 344-96-01
f...@gmail.com pokaż
www.fundacjafosa.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja FOSA zapewnia oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, realizowane przez specjalistów poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Klubu Samopomocy mieszkania chronionego i Punktu Wsparcia Środowiskowego.

Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka

80-114 Gdańsk, Jacka Malczewskiego 139 Mapka
58 341-44-41  fax:  58 341-44-40
b...@iwrd.pl pokaż
www.iwrd.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka zajmuje się wszechstronną pomocą osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Fundacja "Pomóż Sobie i Innym"

80-805 Gdańsk, Sienna 52/4 Mapka
58 305-09-99, 58 307-36-57, 693-316-660
d...@wp.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja prowadzi działania podejmowane na rzecz osób, rodzin, dzieci znajdujących się w niedostatku, dotkniętych patologiami społecznymi i problemami społecznymi.

Fundacja Akcja Bałtycka

80-389 Gdańsk, Śląska 78E/8 Mapka
733-872-920
b...@fundacja-ab.org.pl pokaż
fundacja-ab.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Fundacja Aktywizacja

80-890 Gdańsk, Jana Heweliusza 11
(XIII piętro) Mapka
509-432-993
m...@aktywizacja.org.pl pokaż
https://www.aktywizacja.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji
więcej informacji

Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do Niepodległości"

80-841 Gdańsk, Grodzka 20 Mapka
58 301-55-24  fax:  58 301-92-11
a...@wp.pl pokaż
 
zgłoś do aktualizacji

Misja Fundacji jest działalność kulturalna, naukowa, oświatowa a w szczególności utrzymywanie i pomnażanie zbiorów fundacji, zwłaszcza w zakresie dokumentacji filmowej i fotograficznej okresu od roku 1980 oraz ich opracowywanie i upowszechnianie.

Fundacja Autyzm bez Tabu

80-744 Gdańsk, Królikarnia 5/6 Mapka
660-245-779
b...@op.pl pokaż
www.autyzmbeztabu.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Misją Fundacji "Autyzm bez Tabu" jest usprawnianie psychiczne, społeczne i zawodowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób z autyzmem.

Najnowsze promocje

Fundacje i ośrodki

Pomagaj innym, a ktoś kiedyś pomoże Tobie. Baza danych trójmiejskich fundacji, towarzystw, stowarzyszeń, ośrodków nie obojętnych na los drugiego człowieka.