mapaSądy na mapie

Sąd Rejonowy w Gdyni X Wydział Wykonawczy

adres
81-354 Gdynia, pl. Konstytucji 5
 
inne oddziały
telefon
58 765-62-06  fax:  58 765-62-14
e-mail
w...@gdynia.sr.gov.pl pokaż
www
www.gdynia.sr.gov.pl/pl/wydzialy
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia

Sąd Rejonowy w Sopocie

adres
81-828 Sopot, 1 Maja 10
 
inne oddziały
telefon
58 554-98-00  fax:  58 554-98-26
e-mail
s...@sopot.sr.gov.pl pokaż
www
www.sopot.sr.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne
więcej informacji

Sąd Rejonowy w Sopocie I Wydział Cywilny

adres
81-828 Sopot, 1 Maja 10
(pokój nr 0.21, parter)
 
inne oddziały
telefon
58 554-98-77  fax:  58 554-98-37
e-mail
c...@sopot.sr.gov.pl pokaż
www
www.sopot.sr.gov.pl/wydzialy-2
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia

Przewodniczący Wydziału SSR: Piotr Pancer
Kierownik Sekretariatu Wydziału: mgr Kinga Olszewska

Sąd Rejonowy w Sopocie II Wydział Karny

adres
81-828 Sopot, 1 Maja 10
(pokój nr 1.04, I piętro)
 
inne oddziały
telefon
58 554-98-42  fax:  58 554-98-42
e-mail
k...@sopot.sr.gov.pl pokaż
www
www.sopot.sr.gov.pl/wydzialy-2
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Przewodniczący Wydziału SSR: Anna Lewandowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: mgr Beata Henig

Sąd Rejonowy w Sopocie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

adres
81-828 Sopot, 1 Maja 10
(pokój nr 1.14, I piętro)
 
inne oddziały
telefon
58 554-98-22  fax:  58 554-98-22
e-mail
r...@sopot.sr.gov.pl pokaż
www
www.sopot.sr.gov.pl/wydzialy-2
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Przewodniczący Wydziału SSR: Dawid Maciejewski
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Barbara Baniewicz

Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

adres
81-828 Sopot, 1 Maja 10
(pokój nr 0.08, parter)
 
inne oddziały
telefon
58 554-98-27  fax:  58 554-98-27
e-mail
w...@sopot.sr.gov.pl pokaż
www
www.sopot.sr.gov.pl/wydzialy-2
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Przewodniczący Wydziału SSR: Małgorzata Przybylska - Lewandowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Marlena Borowik

Stały Polubowny Sąd Konsumencki Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

adres
80-240 Gdańsk, Marii Konopnickiej 4
telefon
58 341-51-13
e-mail
s...@ihgd.pl pokaż
www
ihgd.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Godziny otwarcia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

adres
80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 16/17
telefon
58 524-43-60  fax:  58 524-43-71
e-mail
w...@gdansk.wsa.gov.pl pokaż
www
www.wsa.gdansk.pl
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Wydział Informacji Sądowej udziela informacji w godz. urzędowania Sądu (pokój 119)
tel. 58 524 44 00
fax 58 524 44 02

Gdański Trybunał Metropolitalny

adres
80-330 Gdańsk, bp. Edmunda Nowickiego 1
telefon
58 661-57-37
e-mail
t...@diecezjagdansk.pl pokaż
www
www.diecezja.gda.pl/wierni-2/trybunal
 
zgłoś do aktualizacji
Dziś nieczynne

Gdański Trybunał Metropolitalny rozpatruje w I Instancji sprawy małżeńskie, sporne i karne, które wpłynęły zgodnie z przepisami prawa, o ile nie są wyraźnie wyjęte spod jego kompetencji przez prawo kanoniczne lub zastrzeżone przez arcybiskupa.

Najnowsze promocje

Sądy

Sądy sądami, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie? Nie w państwie prawa. Baza danych sądów i trybunałów w Trójmieście.