Urzędy morskie

Sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza. Ochrona wybrzeża, wód morskich. Transport drogą wodną, bezpieczeństwo żeglugi.

obiekty: 1 do 16 (z 16)

Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego

adres
80-561 Gdańsk, Pokładowa 9
telefon
58 343-61-33  fax:  58 343-09-95
e-mail
b...@umgdy.gov.pl pokaż
www
www.umgdy.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Baza Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego:
Oddział techniczno - nawigacyjny
- ON Gdańsk
- ON Gdynia
- Latarnie Morskie Jednostki pływające Oddział administracyjno - gospodarczy

Bosmanat Jachtowy

adres
Gdynia
telefon
58 661-93-66  fax:  58 661-94-29
 
zgłoś do aktualizacji

sezonowo 01. 05 do 30. 09

Centrum VTS Zatoka Gdańska

adres
81-339 Gdynia, Polska 2 (budynek Kapitanatu Portu, I pietro)
telefon
58 355-36-10, 355-36-11, 355-36-12  fax:  58 620-53-63, 620-53-28
e-mail
v...@umgdy.gov.pl pokaż
www
www.umgdy.gov.pl/?page_id=1526
 
zgłoś do aktualizacji

W ramach funkcjonowania systemu VTS Zatoka Gdańska statkom mogą być udzielane przez operatorów systemu zalecenia, ostrzeżenia i instrukcje określonego zachowania się, jeśli parametry ich ruchu/pozycji zagrażają bezpieczeństwu żeglugi.

Instytut Morski w Gdańsku

adres
80-830 Gdańsk, Długi Targ 41/42 pokaż na mapie
telefon
58 301-16-41  fax:  58 301-35-13
e-mail
i...@im.gda.pl pokaż
www
www.im.gda.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Instytut Morski jest jednostką naukowo-badawczą, dla której organem nadzoru jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Wykonuje prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, opracowuje studia i ekspertyzy oraz udziela konsultacji i doradztwa.

Kapitanat Portu Gdańsk

adres
80-542 Gdańsk, Przemysłowa 4 pokaż na mapie
telefon
58 343-05-10, 343-06-10  fax:  58 343-01-44
e-mail
k...@umgdy.gov.pl pokaż
www
www.portalmorski.pl/porty-morskie/port-gdansk
 
zgłoś do aktualizacji

Kapitanat portu Gdańsk jako komórka organizacyjna Urzędu Morskiego realizuje szerokie pasmo zadań miedzy innymi z dziedziny ochrony środowiska, ochrony wód morskich i wybrzeża, transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi.

Kapitanat Portu Gdynia

adres
Gdynia, Polska 2 pokaż na mapie
telefon
58 620-28-53, 620-69-11 w. 351  fax:  58 661-60-51, 620-05-91
e-mail
k...@umgdy.gov.pl pokaż
www
www.portalmorski.pl/porty-morskie/port-gdynia
 
zgłoś do aktualizacji

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej

adres
81-372 Gdynia, Armii Krajowej 24 pokaż na mapie
telefon
58 661-53-75  fax:  58 620-35-54
e-mail
k...@kigm.pl pokaż
www
www.kigm.pl
 
zgłoś do aktualizacji

KIGM jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządową organizacją podmiotów gospodarczych w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej. W jej skład wchodzi Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Żeglugi Morskiej i Śródlądowej.

Polski Rejestr Statków Gdańsk Repair Yard

adres
80-958 Gdańsk, Na Ostrowiu 1 pokaż na mapie
 
inne oddziały
telefon
58 307-14-51, 307-15-70, 307-16-70  fax:  58 307-12-79
e-mail
g...@prs.pl pokaż
www
www.prs.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Polski Rejestr Statków S.A.

adres
80-416 Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126 pokaż na mapie
 
inne oddziały
telefon
58 346-17-00, 751-11-00  fax:  58 346-03-92
e-mail
m...@prs.pl pokaż
www
www.prs.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Firma jest niezależną instytucją klasyfikacyjną z wieloletnią tradycją na polskim rynku żeglugowym, działającą na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza na morzu oraz na rzecz ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków.

Polski Rejestr Statków S.A.

adres
81-336 Gdynia, al. Solidarności 1C
 
inne oddziały
telefon
58 621-05-31, 621-83-24
e-mail
g...@prs.pl pokaż
www
www.prs.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Służba Dyżurna (Kapitanat Portu Gdańsk)

adres
80-601 Gdańsk, kpt. Witolda Poinca 1 pokaż na mapie
telefon
58 343-07-10, 343-73-71  fax:  58 343-75-12
e-mail
k...@umgdy.gov.pl pokaż
www
www.umgdy.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Kapitanat portu Gdańsk jako komórka organizacyjna Urzędu Morskiego realizuje szerokie pasmo zadań miedzy innymi z dziedziny ochrony środowiska, ochrony wód morskich i wybrzeża, transportu morskiego, bezpieczeństwa żeglugi.

Urząd Morski

adres
81-338 Gdynia, Bernarda Chrzanowskiego 10 pokaż na mapie
telefon
58 355-33-33  fax:  58 620-67-43, 621-72-31
e-mail
u...@umgdy.gov.pl pokaż
www
www.umgdy.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji
godziny otwarcia
pn-pt7:15 - 15:15

Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej związane z korzystaniem z morza w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej oraz innych ustaw.

więcej informacji

Urząd Żeglugi Śródlądowej

adres
80-874 Gdańsk, Na Stoku 50 pokaż na mapie
telefon
58 301-84-14, 602-379-589  fax:  58 346-21-55
e-mail
u...@gda.uzs.gov.pl pokaż
www
www.gda.uzs.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej,
przeprowadzanie inspekcji statków i postępowania w sprawach wypadków żeglugowych,
kontrola przestrzegania przepisów żeglugowych, dokumentów statkowych i przewozowych

Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

adres
81-354 Gdynia, pl. Konstytucji 5/210 pokaż na mapie
telefon
58 620-73-15, 699-63-15  fax:  58 621-87-77
e-mail
i...@wp.pl pokaż
www
www.im.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Izby Morskie są kolegialnymi organami państwowymi, wyposażonymi w niezawisłość, powołanymi do orzekania w sprawach wypadów morskich
i rozpoznawania innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.

Odwoławcza Izba Morska przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

adres
81-354 Gdynia, pl. Konstytucji 5 pokaż na mapie
telefon
58 621-87-77, 699-63-08  fax:  58 621-87-77
e-mail
o...@poczta.fm pokaż
www
www.im.gov.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Izby Morskie są kolegialnymi organami państwowymi, wyposażonymi w niezawisłość, powołanymi do orzekania w sprawach wypadów morskich
i rozpoznawania innych spraw przekazanych izbom morskim odrębnymi przepisami.

Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE

adres
80-237 Gdańsk, Jana Uphagena 23 pokaż na mapie
telefon
58 520-70-91 do 94, 345-82-89  fax:  58 520-70-90
e-mail
f...@forumokretowe.org.pl pokaż
www
www.forumokretowe.org.pl
 
zgłoś do aktualizacji

Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków, Formum Okrętowego tworzenie warunków rozwoju przemysłu okrętowego, przemysłu remontu statków, oceanotechniki oraz ich zaplecza kooperacyjnego i badawczego.

Najczęściej czytane

Najczęściej czytane

więcej wiadomości »